Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 21/03/2019

LỊCH SỬ VĂN HÓA

Trước 1975 gọi là quận Thuần Mẫn thuộc tỉnh Phú Bổn. Sau 1975 vùng phía nam quận Thuần Mẫn được chia sang tỉnh Đắk Lắk, gọi là huyện Krông Buk. Ngày 3-4-1980, Hội đồng chính phủ ra nghị quyết số 110-CP về chia huyện Krông Buk thành 2 huyện Krông Buk và huyện mới Ea Hleo. Huyện Ea H'leo khi đó gồm có 4 xã: Dliê Yang, Ea H'leo, Ea Khăl, Ea Sol.

Ngày 17-9-1981, thành lập hai xã mới lấy tên là xã Ea Wy và xã Cư Mốt.

Ngày 17-1-1984, chia xã Ea Khăl thành 2 xã lấy tên là xã Ea Khăl và xã Ea Ral; chia xã Ea Soi thành 2 xã lấy tên là xã Ea Sol và xã Ea Hiao.

Năm 1993, thành lập xã Ea Nam trên cơ sở một phần diện tích và dân số của các xã Ea Khăl và Dliê Yang.

Ngày 9-1-1998, thành lập thị trấn Ea Drăng, thị trấn huyện lỵ huyện Ea H'leo trên cơ sở 1.688 ha diện tích tự nhiên và 12.275 nhân khẩu của xã Ea Khăl.

Ngày 16-5-2006, thành lập xã Cư A Mung thuộc huyện Ea H'Leo trên cơ sở 7.435 ha diện tích tự nhiên và 3.491 nhân khẩu của xã Ea Wy.

Ngày 27-8-2007, thành lập xã Ea Tir trên cơ sở điều chỉnh 9.802 ha diện tích tự nhiên và 3.239 nhân khẩu của xã Ea Nam.

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang