Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Kết luận số 36/KL-UBND ngày 05/02/2024: Việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2022 và các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2022-2023 tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Kết luận số 36/KL-UBND ngày 05/02/2024: Việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2022 và các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2022-2023 tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (06/02/2024)

Kết luận số 36/KL-UBND ngày 05/02/2024: Việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý tài chính, ngân sách năm 2022 và các khoản thu, chi ngoài ngân sách năm học 2022-2023 tại các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready