Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 11/4/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 11/4/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (14/04/2024)

Quyết định số 1118/QĐ-UBND ngày 11/4/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (12/04/2024)

Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: về việc phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: về việc phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12/04/2024)

Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: về việc phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, lĩnh vực Kiểm lâm thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (12/04/2024)

Quyết định số 1106/QĐ-UBND ngày 10/4/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 và Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy trình nội bộ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyển quyền giải quyết Sở GTVT và UBND cấp huyện

Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 và Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy trình nội bộ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyển quyền giải quyết Sở GTVT và UBND cấp huyện (10/04/2024)

Quyết định số 1079/QĐ-UBND ngày 08/4/2024 và Quyết định số 1086/QĐ-UBND ngày 09/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy trình nội bộ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyển quyền giải quyết Sở GTVT và UBND cấp huyện
Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 01/4/2024: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 01/4/2024: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (04/04/2024)

Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 01/4/2024: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế
Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 01/4/2024: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 01/4/2024: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk (03/04/2024)

Quyết định số 964/QĐ-UBND ngày 01/4/2024: Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 28/3/2024:Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 28/3/2024:Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (02/04/2024)

Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 28/3/2024:Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 19/3/2024: Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương và Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 19/3/2024: Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương và Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (27/03/2024)

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 19/3/2024: Về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương và Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 18/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) tại địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ

Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 18/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) tại địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ (25/03/2024)

Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 18/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh về cấp văn bản cho phép sử dụng thẻ đi lại của Doanh nhân APEC (ABTC) tại địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ
Quyết định số 792/QĐ-UBNd ngày 18/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 792/QĐ-UBNd ngày 18/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (25/03/2024)

Quyết định số 792/QĐ-UBNd ngày 18/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 15/3/2024: về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 15/3/2024: về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương (21/03/2024)

Quyết định số 778/QĐ-UBND ngày 15/3/2024: về việc ban hành quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Lắk (17/03/2024)

Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 13/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 11/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 11/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (13/03/2024)

Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 11/3/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 02/8/2022: Về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 02/8/2022: Về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh (12/03/2024)

Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 02/8/2022: Về việc ban hành Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh/UBND cấp huyện/UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready