Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 17/9/2020: Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 17/9/2020: Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (27/10/2024)

Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 17/9/2020: Công bố Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 11/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 11/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế (18/07/2024)

Quyết định số 1895/QĐ-UBND ngày 11/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế
Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 05/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 05/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (16/07/2024)

Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 05/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 09/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp

Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 09/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp (14/07/2024)

Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 09/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 05/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 05/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (12/07/2024)

Quyết định số 1848/QĐ-UBND ngày 05/7/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 4768/QĐ-BCA ngày 28/6/2024: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an

Quyết định số 4768/QĐ-BCA ngày 28/6/2024: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an (09/07/2024)

Quyết định số 4768/QĐ-BCA ngày 28/6/2024: Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành liên quan đến lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 01/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 01/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh (02/07/2024)

Quyết định số 1807/QĐ-UBND ngày 01/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 01/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 01/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh (02/07/2024)

Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày 01/7/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hàng hải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh
Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 28/6/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch, Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 28/6/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch, Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (01/07/2024)

Quyết định số 1804/QĐ-UBND ngày 28/6/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quốc tịch, Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 28/6/2024: Về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 28/6/2024: Về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (01/07/2024)

Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 28/6/2024: Về việc công bố Danh mục 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 20/6/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 20/6/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư (23/06/2024)

Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 20/6/2024: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 18/6/2024: Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 18/6/2024: Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh (21/06/2024)

Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 18/6/2024: Về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình nội bộ liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 17/6/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 17/6/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (18/06/2024)

Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 17/6/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 07/6/2024: Về việc ban hành Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 07/6/2024: Về việc ban hành Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (12/06/2024)

Quyết định số 1674/QĐ-UBND ngày 07/6/2024: Về việc ban hành Quy trình nội bộ sửa đổi, bổ sung trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 07/6/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 07/6/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế (10/06/2024)

Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 07/6/2024: về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Y, Dược cổ truyền và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang