Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thông báo số 103/TB-UBND ngày 09/4/2024: Về việc thu hồi để hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0445993 do UBND huyện cấp ngày 19/11/1994 tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 08, diện tích 1.820m2 cho hộ ông Rah Lan Y Blim đã chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất cho bà Kpă H’Thuệ, trú tại buôn Lê Đá, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Thông báo số 103/TB-UBND ngày 09/4/2024: Về việc thu hồi để hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0445993 do UBND huyện cấp ngày 19/11/1994 tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 08, diện tích 1.820m2 cho hộ ông Rah Lan Y Blim đã chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất cho bà Kpă H’Thuệ, trú tại buôn Lê Đá, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (10/04/2024)

Thông báo số 103/TB-UBND ngày 09/4/2024: Về việc thu hồi để hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành D 0445993 do UBND huyện cấp ngày 19/11/1994 tại thửa đất số 50, tờ bản đồ số 08, diện tích 1.820m2 cho hộ ông Rah Lan Y Blim đã chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất cho bà Kpă H’Thuệ, trú tại buôn Lê Đá, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Thông báo số 209/TB-KTSH ngày 01/4/2024: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển tiếp nhận vào làm Viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo (01/04/2024)

Thông báo số 209/TB-KTSH ngày 01/4/2024: Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển (vòng 1) và kế hoạch tổ chức kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển tiếp nhận vào làm Viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ea H'Leo
Thông cáo báo chí số 458/TC-STTTT ngày 27/3/2024: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Thông cáo báo chí số 458/TC-STTTT ngày 27/3/2024: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (29/03/2024)

Thông cáo báo chí số 458/TC-STTTT ngày 27/3/2024: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 04/TB-BTC ngày 18/3/2024: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Giọng hát hay huyện Ea H’Leo năm 2024

Thông báo số 04/TB-BTC ngày 18/3/2024: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Giọng hát hay huyện Ea H’Leo năm 2024 (20/03/2024)

Thông báo số 04/TB-BTC ngày 18/3/2024: Về việc thay đổi thời gian tổ chức Hội thi Giọng hát hay huyện Ea H’Leo năm 2024
Thông báo số 60/TB-UBND ngày 13/3/2024: Về việc công bố công khai danh mục, công trình kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Ea H’Leo đã được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Thông báo số 60/TB-UBND ngày 13/3/2024: Về việc công bố công khai danh mục, công trình kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Ea H’Leo đã được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (17/03/2024)

Thông báo số 60/TB-UBND ngày 13/3/2024: Về việc công bố công khai danh mục, công trình kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn huyện Ea H’Leo đã được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 59/TB-UBND ngày 11/3/2024: Về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành B 908257 được UBND huyện cấp ngày 18/8/1993 đối với thửa đất số 154, tờ bản đồ số 04, diện tích 880m2 cho hộ ông Lê Việt, trú tại thôn 4a, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

Thông báo số 59/TB-UBND ngày 11/3/2024: Về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành B 908257 được UBND huyện cấp ngày 18/8/1993 đối với thửa đất số 154, tờ bản đồ số 04, diện tích 880m2 cho hộ ông Lê Việt, trú tại thôn 4a, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk (11/03/2024)

Thông báo số 59/TB-UBND ngày 11/3/2024: Về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành B 908257 được UBND huyện cấp ngày 18/8/1993 đối với thửa đất số 154, tờ bản đồ số 04, diện tích 880m2 cho hộ ông Lê Việt, trú tại thôn 4a, xã Ea Hiao, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 49/TB-UBND ngày 29/02/2024: V/v thu hồi và hủy giá trị pháp lý GCN QSD Đất số BA 799029 ngày 13/01/2010 hộ bà Trần Thị Phương Tuyển và ông Nguyễn Công Đức, thôn Ea Sia A, xã Ea Nam

Thông báo số 49/TB-UBND ngày 29/02/2024: V/v thu hồi và hủy giá trị pháp lý GCN QSD Đất số BA 799029 ngày 13/01/2010 hộ bà Trần Thị Phương Tuyển và ông Nguyễn Công Đức, thôn Ea Sia A, xã Ea Nam (01/03/2024)

Thông báo số 49/TB-UBND ngày 29/02/2024: V/v thu hồi và hủy giá trị pháp lý GCN QSD Đất số BA 799029 ngày 13/01/2010 hộ bà Trần Thị Phương Tuyển và ông Nguyễn Công Đức, thôn Ea Sia A, xã Ea Nam
Thông báo số 124/TB-DA ngày 20/02/2024: Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2024

Thông báo số 124/TB-DA ngày 20/02/2024: Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2024 (20/02/2024)

Thông báo số 124/TB-DA ngày 20/02/2024: Tiếp nhận vào làm viên chức tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2024
Thông báo số 22/TB-UBND ngày 26/01/2024: Về việc lấy ý kiến Kế hoạch sử dụng đất 05 năm(2021-2025) tỉnh Đắk Lắk

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 26/01/2024: Về việc lấy ý kiến Kế hoạch sử dụng đất 05 năm(2021-2025) tỉnh Đắk Lắk (29/01/2024)

Thông báo số 22/TB-UBND ngày 26/01/2024: Về việc lấy ý kiến Kế hoạch sử dụng đất 05 năm(2021-2025) tỉnh Đắk Lắk
Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 12/01/2024: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện, quý I năm 2024

Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 12/01/2024: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện, quý I năm 2024 (16/01/2024)

Thông báo số 07/TB-HĐND ngày 12/01/2024: Lịch tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện, quý I năm 2024
Thông báo số 13/TB-UBND ngày 12/01/2024: Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2024 của UBND huyện

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 12/01/2024: Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2024 của UBND huyện (15/01/2024)

Thông báo số 13/TB-UBND ngày 12/01/2024: Lịch tiếp công dân định kỳ Quý I năm 2024 của UBND huyện
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 12/01/2024: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Ea H’Leo

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 12/01/2024: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Ea H’Leo (13/01/2024)

Thông báo số 11/TB-UBND ngày 12/01/2024: Về việc chuyển trụ sở làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Ea H’Leo

Quyết định số 10/QĐ-DA ngày 05/01/2024 Phê duyệt KH tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2024 (11/01/2024)

Quyết định số 10/QĐ-DA ngày 05/01/2024 Phê duyệt KH tiếp nhận vào làm viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện năm 2024
Thông báo số 473/TB-UBND ngày 27/12/2023 về việc số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Thông báo số 473/TB-UBND ngày 27/12/2023 về việc số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ea H’Leo (29/12/2023)

Thông báo số 473/TB-UBND ngày 27/12/2023 về việc số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của tổ chức, cá nhân về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn huyện Ea H’Leo
Thông báo số 467/TB-UBND ngày 25/12/2023: Về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Hữu Dũng và bà Hồ Thị Hảo

Thông báo số 467/TB-UBND ngày 25/12/2023: Về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Hữu Dũng và bà Hồ Thị Hảo (25/12/2023)

Thông báo số 467/TB-UBND ngày 25/12/2023: Về việc thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hộ ông Nguyễn Hữu Dũng và bà Hồ Thị Hảo

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready