Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Công văn số 83/VP-YT ngày 05/4/2024: V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Công văn số 83/VP-YT ngày 05/4/2024: V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (08/04/2024)

Công văn số 83/VP-YT ngày 05/4/2024: V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu huỷ mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng
Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/3/2024: Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2024

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/3/2024: Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2024 (30/03/2024)

Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 28/3/2024: Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2024
Công văn số 428/STTTT-TTBCXB ngày 25/3/2024: V/v chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tạp chí Người Làm báo tại khu vực Tây Nguyên

Công văn số 428/STTTT-TTBCXB ngày 25/3/2024: V/v chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tạp chí Người Làm báo tại khu vực Tây Nguyên (27/03/2024)

Công văn số 428/STTTT-TTBCXB ngày 25/3/2024: V/v chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện của Tạp chí Người Làm báo tại khu vực Tây Nguyên
Công văn số 746/UBND-VP ngày 25/3/2024:  tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2024

Công văn số 746/UBND-VP ngày 25/3/2024: tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2024 (26/03/2024)

Công văn số 746/UBND-VP ngày 25/3/2024: tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh tim cho trẻ em năm 2024
Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25/3/2024: Về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương giải vô địch bóng chuyền nam, nữ tỉnh Đắk Lắk năm 2024

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25/3/2024: Về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương giải vô địch bóng chuyền nam, nữ tỉnh Đắk Lắk năm 2024 (26/03/2024)

Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 25/3/2024: Về việc thành lập Ban Tổ chức địa phương giải vô địch bóng chuyền nam, nữ tỉnh Đắk Lắk năm 2024
Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 20/3/2024: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2024

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 20/3/2024: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2024 (21/03/2024)

Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 20/3/2024: Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trên địa bàn huyện Ea H’Leo năm 2024
Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19/3/2024: Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Sức khỏe huyện Ea H’Leo năm 2024

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19/3/2024: Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Sức khỏe huyện Ea H’Leo năm 2024 (20/03/2024)

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 19/3/2024: Tổ chức Ngày hội Văn hóa - Sức khỏe huyện Ea H’Leo năm 2024
Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08/3/2024: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08/3/2024: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc” (19/03/2024)

Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 08/3/2024: Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1904-22/11/2024) với chủ đề “Khát vọng xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc”
Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 18/3/2024: Về việc thành lập Ban Tổ chức giải Quần vợt chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập huyện Ea H’Leo (03/4/1980 - 03/4/2024)

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 18/3/2024: Về việc thành lập Ban Tổ chức giải Quần vợt chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập huyện Ea H’Leo (03/4/1980 - 03/4/2024) (19/03/2024)

Quyết định số 857/QĐ-UBND ngày 18/3/2024: Về việc thành lập Ban Tổ chức giải Quần vợt chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày thành lập huyện Ea H’Leo (03/4/1980 - 03/4/2024)
Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/3/202: V/v triển khai thực hiện Đề án đưa người lao động của tỉnh Đắk Lắk đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/3/202: V/v triển khai thực hiện Đề án đưa người lao động của tỉnh Đắk Lắk đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn huyện Ea H’Leo (11/03/2024)

Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 08/3/202: V/v triển khai thực hiện Đề án đưa người lao động của tỉnh Đắk Lắk đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2024-2026 trên địa bàn huyện Ea H’Leo
Kế hoạch số 07/KH-BCĐCĐS ngày 16/02/2024: Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Ea H'Leo năm 2024

Kế hoạch số 07/KH-BCĐCĐS ngày 16/02/2024: Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Ea H'Leo năm 2024 (11/03/2024)

Kế hoạch số 07/KH-BCĐCĐS ngày 16/02/2024: Hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Ea H'Leo năm 2024
Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/3/2024: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1: 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Ea H’Leo

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/3/2024: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1: 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Ea H’Leo (06/03/2024)

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 06/3/2024: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1: 2021-2025 và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn huyện Ea H’Leo
Công văn số 515/UBND-VP ngày 04/3/2024: V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC năm 2024

Công văn số 515/UBND-VP ngày 04/3/2024: V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC năm 2024 (05/03/2024)

Công văn số 515/UBND-VP ngày 04/3/2024: V/v triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách TTHC năm 2024
Công văn số 45/PTNMT ngày 28/02/2024: Về việc đăng tải công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Công ty cổ phần Trường Thành

Công văn số 45/PTNMT ngày 28/02/2024: Về việc đăng tải công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Công ty cổ phần Trường Thành (01/03/2024)

Công văn số 45/PTNMT ngày 28/02/2024: Về việc đăng tải công khai Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Công ty cổ phần Trường Thành
Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/02/2024: Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/02/2024: Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện (23/02/2024)

Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 22/02/2024: Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready