Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 17/12/2021

Hội đồng nhân dân huyện

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN EA H’LEO TỈNH ĐẮK LẮK, KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026

Đ/c Bui Thi Ha Giang-CT HĐND huyện

Bà Bùi Thị Hà Giang

Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1979. Dân tộc: Kinh. Quê quán: Xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.

Chức vụ: Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện. Đơn vị ứng cử số 04: Xã Ea Nam

Điện thoại: 0935.010.414

Emai: buithihagiang79@gmail.com

 Ông Huỳnh Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 01/10/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh.

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện

Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện

Đơn vị ứng cử số 03: Xã Ea Khăl

Điện thoại: 0974.147.671

Ông Bun Thó Lào

Ngày, tháng, năm sinh: 06/5/1975

Dân tộc: Lào

Quê quán: Xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk, Bí thư Huyện ủy

Đơn vị công tác:  Huyện ủy Ea H'Leo

Đơn vị ứng cử số 01: Thị trấn Ea Drăng

Điện thoại: 0905.042.424

Ông Nguyễn Văn Hà

Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nơi cư trú: Phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ Văn

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện

Đơn vị ứng cử số 07: Xã Ea H'Leo

Điện thoại:  0942.071.177

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng

Ngày, tháng, năm sinh: 02/4/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn:Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật.

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Đơn vị công tác: Huyện ủy

Đơn vị ứng cử số 11: Xã Ea Sol

Điện thoại: 0986.285.858

 Ông Phạm Văn Khôi

Ngày, tháng, năm sinh: 15/12/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục tiểu học

Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện

Đơn vị ứng cử số 02: Xã Cư A Mung và Ea Tir

Điện thoại: 0868.058.058

Ông Nguyễn Hữu Trường

Ngày, tháng, năm sinh: 26/10/1982

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy.

Đơn vị công tác:  Ban Tổ chức Huyện ủy

Đơn vị ứng cử số 09: Xã Dliê Yang

Điện thoại: 0917.891.168

Ông Nguyễn Công Hòa

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Phường Tự An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ An ninh nhân dân; Thạc sỹ Luật học.

Chức vụ: Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện.

Đơn vị công tác: Công an huyện Ea H'Leo 

Đơn vị ứng cử số 10: Xã Ea Hiao

Điện thoại:  0905.094.647

Ông Lê Ngọc Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1972

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Nhơn Phong, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Đơn vị công tác: Ủy ban nhân dân huyện

Đơn vị ứng cử số 06:  Xã Cư Mốt

Điện thoại: 0914.185.699

Ông Nguyễn Xuân Hương

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1963

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Tịnh Hòa, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Trưởng Ban Kinh tế-Xã hội

Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện

Đơn vị ứng cử số 04: Xã Ea Nam

Điện thoại: 0914.072.960

 Ông Trần Tiến Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Trưởng Ban Pháp chế

Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện

Đơn vị ứng cử số 01: Thị trấn Ea Drăng

Điện thoại: 0948.099.966

Bà Đỗ Thị Lý Thuận

Ngày, tháng, năm sinh: 22/02/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Trưởng Ban Dân tộc

Đơn vị công tác: Hội đồng nhân dân huyện

Đơn vị ứng cử số 10: Xã Ea Hiao

Điện thoại:  0963.124.446

Bà Mai Thị Mỵ

Ngày, tháng, năm sinh: 15/01/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán:  Xã Nga Yên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.

Đơn vị công tác: Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

Đơn vị ứng cử số 05: Xã Ea Wy

Điện thoại: 0977.083.696

Ông Nguyễn Đình Hoạt

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quê quán:  Xã Quang Thọ, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Nơi cư trú: Xã Ea Răl, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Chức vụ: Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện

Đơn vị công tác: Hội Nông dân huyện Ea H'Leo

Đơn vị ứng cử số 08: Xã Ea Răl

Điện thoại: 0962.606.344

Ông Nguyễn Huy Dũng

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Sư phạm Toán -Tin

Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin.

Đơn vị công tác: Phòng Văn hóa và Thông tin

Đơn vị ứng cử số 11: Xã Ea Sol

Điện thoại: 0944.005.588

Ông Lương Thế Thuận

Ngày, tháng, năm sinh: 12/9/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đơn vị ứng cử số 09: Xã Dliê Yang

Điện thoại: 0905.073.031

Ông Lê Xuân Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/02/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Đơn vị công tác: Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện

Đơn vị ứng cử số 08: Xã Ea Răl

Điện thoại: 0986.870.595

Ông Lưu Đăng Thuyết

Ngày, tháng, năm sinh: 08/10/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Ea Răl.

Đơn vị ứng cử số 08: Xã Ea Răl

Điện thoại: 0947.021.221

Ông Adrơng Y Khuyên

Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1968

Dân tộc: Gia Rai

Quê quán: Xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Nơi cư trú: Xã Ea H'Leo, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước.

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Ea H'Leo

Đơn vị ứng cử số 07:  Xã Ea H'Leo

Điện thoại: 0986.029.219

Ông Lê Anh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 20/5/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Cao su Ea H'Leo

Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Cao su

Ea H'Leo

Đơn vị ứng cử số 07: Xã Ea H'Leo

Điện thoại: 0914.021.850

Ông Trần Đông Tốt

Ngày, tháng, năm sinh: 27/7/1975

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Đình

Nơi cư trú:  Xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Cư Mốt

Đơn vị ứng cử số 06: Xã Cư Mốt

Điện thoại: 0397.170.234

Bà Nay H’Toanh

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1981

Dân tộc: Gia Rai

Quê quán: Xã Ia Trôk, huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai

Nơi cư trú: Xã Ea Sol, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Chức vụ: Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Đơn vị công tác: Đảng ủy, HĐND xã Ea Sol

Đơn vị ứng cử số 11: Xã Ea Sol

Điện thoại: 0943.977.157

Ông Nguyễn Chí Cường

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1981

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Bình Trị, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đơn vị công tác: Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

Đơn vị ứng cử số 01: Thị trấn Ea Drăng

Điện thoại: 0916.900.852

Ông Phạm Văn Chí

Ngày, tháng, năm sinh: 07/4/1966

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Sư phạm Ngữ Văn

Chức vụ: Hiệu trưởng Trường THPT Ea H'Leo

Đơn vị công tác: Trường THPT Ea H'Leo

Đơn vị ứng cử số 01: Thị trấn Ea Drăng

Điện thoại: 0905.042.869

Ông Lý Văn Phấy

Ngày, tháng, năm sinh: 19/7/1967

Dân tộc: Dao

Quê quán: Xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Nơi cư trú: Xã Dliê Yang, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Ea Tir

Đơn vị ứng cử số 02: Xã Cư A Mung và Ea Tir

Điện thoại: 0974.147.339

Ông Triệu Văn Soòng

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1968

Dân tộc: Nùng

Quê quán:  Xã Hồng Quang, huyện Quảng Hóa, tỉnh Cao Bằng

Nơi cư trú: Xã Cư A Mung, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Cư A Mung

Đơn vị ứng cử số 02: Xã Cư A Mung và Ea Tir

Điện thoại: 0337.179.707

 Ông Trương Văn Đệ

Ngày, tháng, năm sinh: 12/3/1970

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch

Đơn vị công tác: Phòng Tài chính – Kế hoạch

Đơn vị ứng cử số 06:  Xã Cư Mốt

Điện thoại: 0905.550.216

Ông Lê Hồng Quân

Ngày, tháng, năm sinh: 10/8/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hà Linh, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi cư trú: Xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Đơn vị công tác: UBND xã Ea Khal

Đơn vị ứng cử số 03: Xã Ea Khal

Điện thoại: 0979.274.579

Ông Lê Thanh Tuấn

Ngày, tháng, năm sinh: 07/3/1978

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính học

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND thị trấn

Đơn vị công tác: Đảng ủy thị trấn Ea Drăng 

Đơn vị ứng cử số 01: Thị trấn Ea Drăng

Điện thoại: 0911.244.477

Ông Ksơr Y Thông

Ngày, tháng, năm sinh: 01/11/1979

Dân tộc: Ê Đê

Quê quán: Xã Dliê Yang, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Nơi cư trú: Xã Dliê Yang, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã

Đơn vị công tác: UBND xã Dliê Yang

Đơn vị ứng cử số 09: Xã Dliê Yang

Điện thoại:  0988 258 931

 Ông Ngô Minh Cảnh

Ngày, tháng, năm sinh: 30/4/1980

Dân tộc: Kinh

Quê quán:  Xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Ea Hiao

Đơn vị ứng cử số 10: Xã Ea Hiao

Điện thoại: 0914.183.398

Ông Rahlan Huỳnh

Ngày, tháng, năm sinh: 10/3/1981

Dân tộc: Ja Rai

Quê quán: Xã Ia Rmók, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

Nơi cư trú: Phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Chính trị

Chức vụ: Chính trị viên Phó

Đơn vị công tác: Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đơn vị ứng cử số 05: Xã Ea Wy

Điện thoại: 0368.893.858

Ông Bế Đình Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1984

Dân tộc: Tày

Quê quán:  Xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

Nơi cư trú: Thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Đơn vị công tác: Đảng ủy xã Ea Wy

Đơn vị ứng cử số 05: Xã Ea Wy

Điện thoại: 0377.075.557

Bà H’Khéo Niê

Ngày, tháng, năm sinh: 12/5/1986

Dân tộc: Ê Đê

Quê quán: Xã Ea Tul, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk

Nơi cư trú: Xã Ea Nam, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Kế toán

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND xã

Đơn vị công tác: HĐND xã Ea Nam

Đơn vị ứng cử số 04: Xã Ea Nam

Điện thoại: 0388.239.485

Bà Đinh Thị Tố Nga

Ngày, tháng, năm sinh: 02/01/1986

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình

Nơi cư trú: Xã Ea Khal, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học – Chuyên ngành Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng

Chức vụ: Trưởng Phòng Dân số

Đơn vị công tác: Trung tâm Y tế huyện Ea H'Leo

Đơn vị ứng cử số 03: Xã Ea Khal

Điện thoại:  0984.074.777

TỔ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN

      TỔ 01: ĐƠN VỊ THỊ TRẤN EA DRĂNG

 1. Ông Bun Thó Lào – Tổ trưởng
 2. Ông Trần Tiến Dũng – Tổ phó
 3. Ông Phạm Văn Chí – Thành viên
 4. Ông Lê Thanh Tuấn – Thành viên
 5. Ông Nguyễn Chí Cường – Thành viên

      TỔ 02: ĐƠN VỊ XÃ EA TIR VÀ CƯ A MUNG

 1. Ông Phạm Văn Khôi – Tổ trưởng
 2. Ông Triệu Văn Soòng - Tổ phó
 3. Ông Lý Văn Phấy – Thành viên

      TỔ 03: ĐƠN VỊ XÃ EA KHAL

 1. Ông Huỳnh Sơn – Tổ trưởng
 2. Ông Lê Hồng Quân – Tổ phó
 3. Bà Đinh Thị Tố Nga – Thành viên

      TỔ 04: ĐƠN VỊ XÃ EA NAM

 1. Bà Bùi Thị Hà Giang – Tổ trưởng
 2. Ông Nguyễn Xuân Hương – Tổ phó
 3. Bà H’ Khéo Niê – Thành viên

     TỔ 05 : ĐƠN VỊ XÃ EA WY

 1. Bà Mai Thị Mỵ - Tổ trưởng
 2. Ông Bế Đình Anh – Tổ phó
 3. Ông Rahlan Huỳnh – Thành viên

     TỔ 06 : ĐƠN VỊ XÃ EA WY

 1. Ông Lê Ngọc Hùng – Tổ trưởng
 2. Ông Trần Đông Tốt – Tổ phó
 3. Ông Trương Văn Đệ - Thành viên

     TỔ 07 : ĐƠN VỊ XÃ EA H’LEO

 1. Ông Nguyễn Văn Hà – Tổ trưởng
 2. Ông ADrơng Y Khuyên – Tổ phó
 3. Ông Lê Anh Tuấn – Thành viên

     TỔ 08 : ĐƠN VỊ XÃ EA RĂL

 1. Ông Lưu Đăng Thuyết – Tổ trưởng
 2. Ông Lê Xuân Anh – Tổ phó
 3. Ông Nguyễn Đình Hoạt – Thành viên

     TỔ 09 : ĐƠN VỊ XÃ DLIÊ YANG

 1. Ông Nguyễn Hữu Trường – Tổ trưởng
 2. Ông Lương Thế Thuận – Tổ phó
 3. Ông Ksơr Y Thông – Thành viên

     TỔ 10 : ĐƠN VỊ XÃ EA HIAO

 1. Ông Nguyễn Công Hòa – Tổ trưởng
 2. Ông Ngô Minh Cảnh – Tổ phó
 3. Bà Đỗ Thị Lý Thuận – Thành viên

    TỔ 11 : ĐƠN VỊ XÃ EA SOL

 1. Ông Nguyễn Ngọc Hoàng – Tổ trưởng
 2. Ông Nguyễn Huy Dũng – Tổ phó
 3. Ông Nay H’Toanh – Thành viên
Nguồn Tin:
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang