Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Thư xin lỗi số 01/TXL-PTNMT ngày 13/3/2024: Phòng Tài nguyên và MT xin lỗi Cty Tân THành Đạt vì sự chậm trễ hồ sơ cấp phép môi trường nhận ngày 05/12/2023

Thư xin lỗi số 01/TXL-PTNMT ngày 13/3/2024: Phòng Tài nguyên và MT xin lỗi Cty Tân THành Đạt vì sự chậm trễ hồ sơ cấp phép môi trường nhận ngày 05/12/2023 (16/03/2024)

Thư xin lỗi số 01/TXL-PTNMT ngày 13/3/2024: Phòng Tài nguyên và MT xin lỗi Cty Tân THành Đạt vì sự chậm trễ hồ sơ cấp phép môi trường nhận ngày 05/12/2023
UBND xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo xin lỗi bà Trần Thị Thuyền vì sự chậm trễ hồ sơ thủ tục đăng ký kết hôn nhận ngày 19/4/2023.

UBND xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo xin lỗi bà Trần Thị Thuyền vì sự chậm trễ hồ sơ thủ tục đăng ký kết hôn nhận ngày 19/4/2023. (03/03/2024)

UBND xã Cư Mốt, huyện Ea H'Leo xin lỗi bà Trần Thị Thuyền vì sự chậm trễ hồ sơ thủ tục đăng ký kết hôn nhận ngày 19/4/2023.
UBND thị trấn Ea Drăng: Xin lỗi ông Đinh Tiến Đạt vì sự chậm trễ hồ sơ TTHC đăng ký kết hôn ngày 29/12/2022.

UBND thị trấn Ea Drăng: Xin lỗi ông Đinh Tiến Đạt vì sự chậm trễ hồ sơ TTHC đăng ký kết hôn ngày 29/12/2022. (03/03/2024)

UBND thị trấn Ea Drăng: Xin lỗi ông Đinh Tiến Đạt vì sự chậm trễ hồ sơ TTHC đăng ký kết hôn ngày 29/12/2022.
UBND thị trấn Ea Drăng xin lỗi ông Bùi Văn Tài vì sự chậm trễ hồ sơ TTHC cấp bản sao trích lục hộ tịch nhận ngày 21/7/2023.

UBND thị trấn Ea Drăng xin lỗi ông Bùi Văn Tài vì sự chậm trễ hồ sơ TTHC cấp bản sao trích lục hộ tịch nhận ngày 21/7/2023. (03/03/2024)

UBND thị trấn Ea Drăng xin lỗi ông Bùi Văn Tài vì sự chậm trễ hồ sơ TTHC cấp bản sao trích lục hộ tịch nhận ngày 21/7/2023.
Thư xin lỗi ông Vũ Xuân Trà, TDP 16, TT Ea Drăng vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng

Thư xin lỗi ông Vũ Xuân Trà, TDP 16, TT Ea Drăng vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng (01/03/2024)

Thư xin lỗi ông Vũ Xuân Trà, TDP 16, TT Ea Drăng vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC
Thư xin lỗi ông Nguyễn Huy Hùng, TDP 13, TT Ea Drăng: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC cấp phép xây dựng

Thư xin lỗi ông Nguyễn Huy Hùng, TDP 13, TT Ea Drăng: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC cấp phép xây dựng (01/03/2024)

Thư xin lỗi ông Nguyễn Huy Hùng, TDP 13, TT Ea Drăng: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC cấp phép xây dựng
Thư xin lỗi ông Đặng Kim Vũ, thôn 2, xã Ea Hiao: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC cấp phép xây dựng

Thư xin lỗi ông Đặng Kim Vũ, thôn 2, xã Ea Hiao: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC cấp phép xây dựng (01/03/2024)

Thư xin lỗi ông Đặng Kim Vũ, thôn 2, xã Ea Hiao: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC cấp phép xây dựng
Thư xin lỗi ông Vũ Hồng Nhật, thôn 2, xã Ea Nam: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng

Thư xin lỗi ông Vũ Hồng Nhật, thôn 2, xã Ea Nam: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng (01/03/2024)

Thư xin lỗi ông Vũ Hồng Nhật, thôn 2, xã Ea Nam: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng
Thư xin lỗi bà Nguyễn Thị Phương Yến, thôn 10, xã Ea Khăl: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng

Thư xin lỗi bà Nguyễn Thị Phương Yến, thôn 10, xã Ea Khăl: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng (01/03/2024)

Thư xin lỗi bà Nguyễn Thị Phương Yến, thôn 10, xã Ea Khăl: Vì sự quá hạn trong giải quyết TTHC lĩnh vực xây dựng
UBND xã Ea Ral xin lỗi ông Y Byêr Niê về việc chậm trễ cấp bản sao trích lục hộ tịch

UBND xã Ea Ral xin lỗi ông Y Byêr Niê về việc chậm trễ cấp bản sao trích lục hộ tịch (28/09/2023)

UBND xã Ea Ral xin lỗi ông Y Byêr Niê về việc chậm trễ cấp bản sao trích lục hộ tịch
UBND xã Cư A Mung xin lỗi bà H Biên Siu vì đã giải quyết chậm trễ hồ sơ đăng ký kết hôn tháng 9/2023

UBND xã Cư A Mung xin lỗi bà H Biên Siu vì đã giải quyết chậm trễ hồ sơ đăng ký kết hôn tháng 9/2023 (28/09/2023)

UBND xã Cư A Mung xin lỗi bà H Biên Siu vì đã giải quyết chậm trễ hồ sơ đăng ký kết hôn tháng 9/2023
UBND thị trấn Ea Drăng xin lỗi bà Cao Thị Xuân, TDP 2 vì chậm trễ hạn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai

UBND thị trấn Ea Drăng xin lỗi bà Cao Thị Xuân, TDP 2 vì chậm trễ hạn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai (24/09/2023)

Thư xin lỗi của UBND thị trấn đối với bà Cao Thị Xuân, TDP 2, thị trấn Ea Drăng vì sự chậm trễ trong hòa giải tranh chấp đất đai tháng 9/2023
UBND xã Cư A Mung, huyện Ea H'Leo xin lỗi ông Y Nuk Niê vì sự chậm trễ trong thủ tục đăng ký kết hôn

UBND xã Cư A Mung, huyện Ea H'Leo xin lỗi ông Y Nuk Niê vì sự chậm trễ trong thủ tục đăng ký kết hôn (24/09/2023)

UBND xã Cư A Mung, huyện Ea H'Leo xin lỗi ông Y Nuk Niê vì sự chậm trễ trong thủ tục đăng ký kết hôn

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang