Thông báo về việc Thu hồi GCN QSD đất số phát hành AO 734233 đối với thửa 51b, tờ 12, thôn 5, xã Ea Ral; GCN số B 912905 đối với thửa 52 tờ 12 thôn 5 xã Ea Ral (14/08/2020, 08:54)

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện