Khai giảng Lớp bồi dưỡng Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở năm 2020. (09/09/2020, 08:25)

Sáng ngày 07/9/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ea H’leo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Bí thư Chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở năm 2020. Đến dự lễ khai giảng có đồng chí Phạm Văn Khôi – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Trường - UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy;  đồng chí Bàn Tuấn Minh - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng

Trong thời gian từ ngày 07/9/2020 đến ngày 11/9/2020, hơn 75 học viênBí thư Chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở trên địa bàn huyện sẽ được trang bị các Chuyên đề như: Công tác tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ; công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác Dân vận của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác kiểm tra, giám sát của chi bộ, đảng bộ cơ sở; công tác Đảng của chi ủy, Bí thư chi bộ trong phát triển giáo dục, đào tạo, xây dựng và phát triển văn hóa, quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở; công tác Đảng của chi ủy, Bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước ở địa phương, bảo đảm quyền tự do dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội; phòng chống “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong cán bộ đảng viên ở cơ sở huyện. Ngoài ra, các đồng chí còn được  trao đổi, thảo luận, giải đáp những vấn đề thắc mắc trong thực tiễn.

Qua lớp bồi dưỡng này, giúp các đồng chí nắm được vấn đề về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng của chi bộ, đảng bộ cơ sở; một số vấn đề cơ bản, cấp thiết trong công tác đảng hiện nay; giúp cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ. Góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới./.

Nguồn: Thúy Di - Ban Tuyên giáo.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện