Thứ ba, ngày 16 tháng 04 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 22/03/2024

Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân

Ngày 22/3/2024, Hội Nông dân Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn – Chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị, tại điểm cầu huyện Ea H’Leo có Lãnh đạo Hội Nông dân huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và lãnh đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn...

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu Hội Nông dân tỉnh, thành; 588 điểm cầu cấp huyện và 4.255 điểm cầu cơ sở với tổng số 112.716 đại biểu tham dự tại các điểm cầu.

tin 2

Ảnh: Điểm cầu hội nghị trưc tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh (ảnh chụp màn hình).

Trong thời gian 01 ngày, đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam đã quán triệt Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030”.

Việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam (khóa VIII), nhiệm kỳ 2023-2028 và Quyết định số 182/QĐ-TTg, ngày 20/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ nhằm giúp cán bộ, hội viên nông dân nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các Nghị quyết; từ đó tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống Hội để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do HND Việt Nam tổ chức nhằm xây dựng HND Việt Nam vững mạnh, góp phần phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để toàn thể cán bộ, hội viên nông dân, nhất là các cán bộ chủ chốt, chuyên trách các cấp Hội nắm vững nội dung các Nghị quyết, từ đó cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các Nghị quyết kịp thời, sáng tạo, hiệu quả; tạo khí thế, phong trào thi đua sôi nổi ở các cấp Hội ngay từ những năm đầu thực hiện.

Nguồn: Tường Vy – Cộng tác viên

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready