Thông báo kết luận của ông Y THắng Êban - Phó Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử của huyện (16/10/2020, 13:56)

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện