VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

1. Ông Lê Ngọc Hùng

Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0500.3777.057;   Di động: 0914.18.56.99

Email: Lengochungvp72@gmail.com

 

2. Bà Bùi Thị Mỹ Vân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0500.3777.056;   Di động: 0984.212.505

Email: Vanbtm@eahleo.daklak.gov.vn

 

3. Ông Phạm Vân

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0500.3777.114;   Di động: 0977.94.47.82

Email: Hoangvan77@gmail.com

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện