Thực hiện các quy định về Công báo điện tử

Thực hiện Công văn số 1437/UBND-KGVX, ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc thực hiện các quy định về Công báo.

​​

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH
video
Loading the player...
BANNER LIÊN KẾT

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện