VĂN PHÒNG HĐND & UBND HUYỆN

-  Ông: Nguyễn Huy Tuấn
Chức vụ: HUV, Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0914.069.372
Hộp thư điện tử: Tuannh@eahleo.daklak.gov.vn

- Bà: Vũ Thị Thúy Hằng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0943.288.225
Hộp thư điện tử: Hangvtt@eahleo.daklak.gov.vn

- Ông: Nguyễn Đức Long
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Điện thoại: 0849.107.579
Hộp thư điện tử: Longnd@eahleo.daklak.gov.vn

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện