THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

1. Đồng chí Bun Thó Lào 

Chức vụ: TUV, Bí thư Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0500.3777.115;  Di động: 

Email: 

 

2. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng

Chức vụ: Phó Bí thư Huyện ủy

Điện thoại cơ quan: 0262.3778.784;  Di động: 

Email: 

 

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện