Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk chính thức hoạt động (24/04/2020, 15:15)

 

Để kịp thời cập nhật tình hình diễn biến về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; các khuyến cáo, hướng dẫn; cập nhật văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành … để đảm bảo minh bạch thông tin giúp Nhân dân dễ dàng cập nhật và không hoang mang trước những thông tin thất thiệt, không chính thống. Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 3287/UBND-KGVX về việc Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk chính thức hoạt động.

Ảnh: Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk

Théo đó, Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk có địa chỉ truy cập http://ncov.daklak.gov.vn. Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh là đơn vị thường trực của Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh, chịu trách nhiệm bảo đảm nhân lực để quản lý vận hành, duy trì, cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Sở Y tế cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh có trách nhiệm cung cấp kịp thời, thường xuyên các thông tin tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông bảo đảm hoạt động của Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh; thực hiện thay đổi giao diện, bố cục, màu sắc của trang theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. UBND các huyện, thị xã và thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thông tin tuyên truyền để nhân dân tiếp cận Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh tại địa chỉ http://ncov.daklak.gov.vn.; cung cấp thông tin tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đến Ban biên tập Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cập nhật, đăng tải.

  Description: Công an huyện Ea H'leo phát khẩu trang y tế cho người tham gia giao thông

Ảnh: Công an huyện Ea H'Leo phát khẩu trang y tế cho người tham gia giao thông.

 

Đối với huyện Ea H’Leo, UBND huyện đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị được biết và cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh – Truyền hình, UBND các xã, thị trấn thực hiện thông tin tuyên truyền để Nhân dân tiếp cận Trang thông tin điện tử về dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ http://ncov.daklak.gov.vn.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện