Thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020 (23/03/2020, 14:08)

 

Nhằm tiếp tục triển khai (Năm thứ hai) thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình"(sau đây gọi tắt là Bộ tiêu chí). Việc triển khai thí điểm Bộ tiêu chí đặt mục tiêu trọng tâm vào công tác tuyên truyền, vận động các hộ gia đình, các thành viên trong gia đình hiểu, thực hiện ứng xử văn hóa trong gia đình. Vưa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) ban hành Quyết định số 854/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện thí điểm "Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình" năm 2020.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Theo đó, tổ chức các hoạt động thí điểm tại 12 tỉnh/thành do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chọn thí điểm, gồm: Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Quảng Ninh, Hà Nội, Thái Bình, Thừa Thiên-Huế, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang, TP Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là 12 tỉnh/thành Bộ VHTTDL chọn thí điểm).

 Trong đó: Ở cấp Trung ương: Bộ VHTTDL bố trí kinh phí, giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tiếp các hoạt động thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí năm 2020; tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện thí điểm Bộ tiêu chí.

Ở địa phương: Các Sở VHTTDL, Sở VHTT: Tiếp tục tổ chức tuyên truyền thực hiện Bộ tiêu chí tại địa bàn xã/phường thí điểm. Tập trung tuyên truyền vào dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.  Tổ chức khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí.

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động thí điểm tại các tỉnh, thành khác; Tổ chức tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện