Thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Ea H'Leo từ ngày 24/12/2018 (27/12/2019, 07:53)

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện