Thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ea H’Leo (06/08/2020, 13:39)

Ngày 05/8/2020, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND về việc thành lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ea H’Leo, theo đó:

Ảnh: minh họa nguồn internet.

          Điều 1: Thành lập tổ điều hành bộ phận giúp việc gồm:

          - Ông Nguyễn Khắc Hiếu – Giám đốc Trung tâm Y tế – phụ trách chung.

          - Ông Nguyễn Huy Tuấn – Phụ trách Phòng Y tế - phụ trách hậu cần.

          - Ông Trần Anh Dũng – Phó Giám đốc Trung tâm Y tế - phụ trách chuyên môn.

          * Tổ trưởng, chống dịch Covid-19 tại khu vực cách ly (sau đây gọi tắt là tổ phòng, chống dịch), gồm thành viên theo phần II, mục 3, kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 5/8/2020.

          * Tổ cơ động (hoạt động bên ngoài khu cách ly), gồm:

          - Trung tâm Y tế huyện: 02 người (01 lái xe);

          - Trạm Y tế xã, thị trấn: 01 người (khi có trường hợp cách ly trên địa bàn);

          - Công an huyện: 01 người (Tham gia khi có sự không hợp tác, chống đối của ngừoi cách ly);

          * Tổ hậu cần: Phòng Y tế huyện: 02 người.

          Điều 2: Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ea H’Leo:

          1. Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 huyện Ea H’Leo (sau đây gọi tắt là khu cách ly tập trung) đặt tại trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Ea H’Leo, TDP9, TT Ea Drăng, Ea H’Leo, Đắk Lắk. Gồm 03 khu vực:

          - khu hiệu bộ: dành cho Ban điều hành, nhân viên Y tế và nhân viên phục vụ.

          - Khu vực phòng ở cho người cách ly: 12 phòng (có sức chứa trên 60 người) mỗi phòng đều có phòng vệ sinh riêng.

          - Khu vực nhà bếp: rộng rãi, dùng để nấu ăn cho trên 100 người.

          Điều 3: Nhiệm vụ của khu cách ly tập trung:

          - Tổ chức đảm bảo các hoạt động chuyên môn trong khu cách ly tập trung; phát hiện và điều trị kịp thời những trường hợp mắc bệnh tại khu cách ly; đề xuất danh sách những trường hợp hoàn thành thời gian cách ly; giữ thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo định kỳ, đột xuất hoạt động trong khu cách ly về BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện.

          - Tổ chức thực hiện đảm bảo theo Quyết định số 878/QĐ-BYT, ngày 12/3/2020 cuat Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19”.

          - Thời gian thực hiện:

          + Chuẩn bị cơ sở vậy chất, nhân sự tại khu vực cách ly tập trung, đảm bảo theo phần II, mục 3, kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 5/8/2020 về việc vận hành khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện Ea H’Leo; rà soát, lập dự trù kinh phí mua sắm vật dụng, trang thiết bị, các biển báo…, thời gian hoàn thành trước ngày 5/8/2020;

           + Triển khai thực hiện tiếp nhận các trường hợp vào cách ly tập trung từ ngày 06/8/2020 cho đến khi kết húc dịch.

          - Kinh phí hoạt động của khu cách ly tập trung:

           + Kinh phí đảm bảo thực hiện các hoạt động của khu cách ly tập trung, thực hiện theo chế độ phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành.

          + Chế độ chính sách cho cán bộ thực hiện nhiệm vụ khu cách ly tập trung theo chế độ phòng, chống dịch Covid-19 hiện hành (theo Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 của Chính phủ).

          - Khu cách ly tập trung tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

          Điều 4: quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện