Tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung (16/06/2020, 13:59)

 

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trong nước đã cơ bản được kiểm soát và đẩy lùi. Tuy nhiên, dịch bệnh trên thế giới vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, có nguy cơ lớn xâm nhập vào nước ta. Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, trong thời gian gần đây Việt Nam đã ghi nhận một số người dân từ các nước có chung đường biên giới xâm nhập qua các đường mòn, lối mở, đi sâu vào nội địa mà chưa được kiểm soát, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; một số trường hợp nhập cảnh đã được cách ly y tế tập trung nhưng không tuân thủ, đi khỏi nơi cách ly, di chuyển qua nhiều địa phương.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Để kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh xâm nhập vào nước ta và lây lan ra cộng đồng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại  Công văn số 2982/CV-BCĐ ngày 31/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở và Công văn số 3058/CV-BCĐ ngày 03/6/2020 về việc tăng cường kiểm soát nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung. Ngày 09/6/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Công văn số 4931/UBND-KGXV về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh và quản lý cách ly tập trung. Theo đó, UBND tỉnh Đắk Lắk có ý kiến, như sau:

Giao Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện Buôn Đôn, Ea Súp và các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại các văn bản nêu trên tăng cường kiểm soát khu vực biên giới không để xảy ra các trường hợp nhập cảnh trái phép vào tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế đồng thời phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng và phối hợp với ngành y tế tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

Sở Y tế phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan căn cứ nội dung chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và tình hình dịch bệnh thực tế tại tỉnh để thực hiện việc quản lý các khu cách ly tập trung phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh đảm bảo phù hợp.

Đối với huyện Ea H’Leo, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1224/UBND-VP về việc tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh trái phép trên địa bàn huyện. Trong đó, UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin và UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn mình quản lý tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Giao UBND các xã, thị trấn tăng cường rà soát, phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép đang cư trú trên địa bàn mình quản lý báo cáo UBND huyện và phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép nêu trên./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện