Số điện thoại đường dây nóng và email tiếp nhận, xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (21/07/2020, 14:07)

 

Nhằm kịp thời tiếp nhận và xử lý những thông tin liên quan đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Lắk ban hành công văn số 1024/SGDĐT-VP về việc thông báo địa chỉ Email và số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh: minh họa nguồn internet

Theo đó, địa chỉ email đường dây nóng tiếp nhận các thông tin về Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 là: thpt-2020@gddt.daklak.gov.vn.

Các số điện thoại đường dây nóng gồm: Ông Phạm Đăng Khoa – Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk (Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh): 0913471006; ông Bùi Hữu Thành Cát - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: 0913496958; bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: 0914093731; ông Đỗ Tường Hiệp - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT: 0914032686; bà Thái Thị Mỹ Bình - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT (thư ký Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh): 0983568938; ông Nguyễn Hoàng Chương - Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục - Công nghệ thông tin, Sở GD&ĐT (Thư ký Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh): 0914235557./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện