Ra mắt mô hình “Hạn chế rác thải nhựa” (21/07/2020, 13:55)

 

Vừa qua, Hội LHPN xã Ea Nam và xã Cư Mốt, huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra mắt 02 mô hình “Hạn chế rác thải nhựa” với sự tham gia của 150 thành viên.

Lễ ra mắt mô hình hạn chế rác thải nhựa

Buổi lễ ra mắt đã thông qua Quyết định thành lập mô hình, quyết định thành lập Ban chủ nhiệm, Quy chế hoạt động và danh sách hội viên. Theo đó mô hình “Hạn chế rác thải nhựa” hoạt động với nhiều nội dung trọng tâm như: Tuyên truyền vấn đề vệ sinh môi trường; hậu quả của rác thải nhựa đối với môi trường thiên nhiên và môi trường sống của con người; các thành viên được hướng dẫn cách phân loại rác thải vô cơ và rác thải hữu cơ trong gia đình, cũng tại chương trình Hội LHPN xã Ea Nam và xã Cư Mốt đã tặng 150 Làn nhựa đi chợ cho 150 thành viên của 02 mô hình.

Các thành viên mô hình thu gom rác thải nhựa đem bán gây quỹ hoạt động

Nhân dịp này, Mô hình cũng đã vận động được các thành viên mô hình thu gom và bán được 105 kg rác thải nhựa, số tiền bán được để xây dựng quỹ hoạt động và giúp đỡ các thành viên trong mô hình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là một hoạt động có ý nghĩa, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cán bộ, hội viên phụ nữ, góp phần làm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy… thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương./.

Nguồn: Phi Đen – Nhà Văn hóa.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện