Quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ (29/07/2020, 07:40)

HĐND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Nghị quyết số 08/2020/NQ-HĐND ngày 08/7/2020 quy định mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk; theo đó, Nghị định quy định áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến thực hiện chúc thọ, mừng thọ và nguời cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 và trên 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ảnh: Minh họa (Nguồn internet)

Mức chi quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi quy định chi tiết như sau:

Mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 70, 75 tuổi là 400.000 đồng tiền mặt;

Mức quà tặng người cao tuổi ở tuổi 80, 85 tuổi là 500.000 đồng tiền mặt;

Mức quà tặng người cao tuổi thọ 90 tuổi quà gồm hiện vật trị giá 300.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt;

Mức quà tặng người cao tuổi thọ 95 tuổi là 1.000.000 đồng tiền mặt;

Mức quà tặng người cao tuổi thọ 100 tuổi quà gồm 5 mét vải lụa hoặc thổ cẩm trị giá 500.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền mặt;

Mức quà tặng người cao tuổi thọ trên 100 tuổi là 1.200.000 đồng tiền mặt.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 7 năm 2020./.

Nguồn: Võ Nam – Phòng Tư pháp.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện