Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn huyện Ea H’Leo (11/02/2020, 13:49)

 

Ngày 06/02/2020, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Ea H’Leo giai đoạn 2020 – 2030.

Với mục đích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập ngành Thể dục thể thao và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục; kỷ niệm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk; ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột giải phóng tỉnh Đắk Lắk; ngày giải phóng Cẩm Ga – Thuần Mẫn; ngày thành lập huyện Ea H’Leo và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao và hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong thế hệ trẻ góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Theo đó, UBND huyện giao Phòng Văn hóa và Thông tin là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và việc tổ chức Ngày chạy Olympic của các địa phương, báo cáo UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh theo quy định./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện