Huyện Ea H’Leo thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 (21/07/2020, 14:12)

Ngày 20/7/2020, UBND huyện Ea H’Leo ban hành Quyết định số 1913/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020.

Ảnh: minh họa nguồn internet

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2020 huyện Ea H’Leo gồm có 18 thành viên, do ông Đoàn Tử Minh, Phó chủ tịch UBND huyện làm trưởng ban chỉ đạo, các phó trưởng ban chỉ đạo gồm các ông: Phạm Văn Dũng, Hiệu phó trưởng THPT Ea H’Leo làm phó trưởng ban thường trực; Ngô Văn Hòa, Trường phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Các thành viên ban chỉ đạo thi là lãnh đạo một số trường học và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ban chỉ đạo thi cấp huyện có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk lập kế hoạch triển khai kỳ thi tại địa phương đảm bảo an ninh, an toàn và đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện