Huyện Ea H'Leo chủ động phòng, chống cháy rừng (22/04/2020, 14:03)

 

Huyện Ea H’Leo là địa bàn trọng điểm về rừng, nguy cơ cháy rừng cao trong các tháng mùa khô. Do đó, cơ quan chức năng và các chủ rừng trên địa bàn huyện đã chủ động trong việc triển khai những biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR).

Toàn huyện hiện có 30.591 ha rừng tự nhiên, hơn 19.300 ha rừng trồng, trong đó có 30.000 ha rừng trọng điểm dễ xảy ra cháy.

Khó khăn lớn nhất trong công tác PCCCR trên địa bàn huyện là tình trạng đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ và các tỉnh phía Bắc di cư đến thường xuyên vào rừng xâm canh, đốt nương làm rẫy gây nguy cơ áp lực lên rừng. Do đó, ngay từ đầu mùa khô 2019 - 2020, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị chủ rừng, UBND xã, thị trấn xây dựng phương án PCCCR và thành lập các tổ, đội tham gia trực PCCCR trên lâm phần của đơn vị mình quản lý.

Ảnh: Cán bộ Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy phát dọn thực bìa rừng trồng.

Đơn cử như Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Wy đang quản lý gần 5.380 ha rừng tự nhiên và 3.061 ha rừng trồng. Vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy rừng trên lâm phần của công ty khoảng 1.462 ha, là những khu vực rừng tự nhiên rụng lá và tập trung nhiều rừng trồng tại 15 tiểu khu thuộc các xã Cư Amung, Ea Wy và Cư Mốt.

Vào đầu mùa khô, đơn vị đã tiến hành phát, gom đốt thực bì, vật liệu cháy trên diện tích rừng trồng và khoanh vùng đốt non tại các vùng rừng tự nhiên nhằm hạn chế cháy lây lan. Công ty cũng đóng các biển báo, bảng cấm lửa tại cửa rừng, đường lâm nghiệp có nhiều người qua lại và các điểm xung yếu dễ xảy ra cháy rừng; đồng thời, tuyên truyền đến người dân, đặc biệt là các hộ dân sống gần rừng, đồng bào dân tộc thiểu số trên lâm phần của công ty về các quy định về quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Vào những tháng cao điểm mùa khô, đơn vị tổ chức lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thực hiện tuần tra, kiểm tra 24/24 giờ để phát hiện, dập các đám cháy nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Ảnh: Lực lượng kiểm lâm huyện Ea H'Leo tuần tra rừng đầu mùa khô 2019 - 2020. 

Theo ông Trương Văn Hồng - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Ea H’Leo, để hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng, cơ quan chức năng của huyện phối hợp với chủ rừng, các địa phương đã rà soát, khoanh vùng trọng điểm dễ xảy ra cháy; thành lập các Ban Chỉ đạo PCCCR cấp xã, công ty lâm nghiệp và các tổ, đội quần chúng nhân dân bảo vệ rừng, phòng cháy rừng ở 140 thôn, buôn gần rừng. Trên địa bàn huyện, nguy cơ cháy rừng bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, chủ yếu do các nguyên nhân như: đốt nương làm rẫy, khai thác gỗ, đốt lửa lấy mật ong… Hạt Kiểm lâm huyện yêu cầu các đơn vị chủ rừng, địa phương chủ động xây dựng, triển khai phương án PCCCR, duy trì lực lượng chốt chặn, tuần tra phát hiện cháy rừng ở các địa bàn và trang bị các thiết bị PCCCR như chổi dập lửa, bình CO2, máy bơm nước… 

Vừa qua, Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với Công an huyện, Phòng NN-PTNT huyện cùng các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra công tác PCCCR đối với 21 đơn vị quản lý rừng trên địa bàn huyện. Qua kiểm tra cho thấy, các chủ rừng đã triển khai xây dựng và thực hiện hiệu quả phương án PCCCR theo đúng phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư tại chỗ, hậu cần tại chỗ); thực hiện phát quang các tuyến đường băng ngăn cản lửa theo quy định. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đã yêu cầu các đơn vị quản lý rừng trên địa bàn thực hiện nghiêm các giải pháp PCCCR nhất là trong thời điểm nắng nóng kéo dài; đồng thời, rà soát, đánh giá cơ sở vật chất phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy để kịp thời trang bị, ứng phó với tình huống cháy rừng nếu có xảy ra nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện