Huyện Ea H’Leo: 100% UBND cấp xã, thị trấn tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống quản lý văn bản điều hành (15/10/2020, 10:05)

Trong năm 2020, huyện Ea H’Leo đã hoàn thành việc gửi nhận văn bản điên tử liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã, đến nay 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước của huyện được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật); 12/12 UBND cấp xã, thị trấn của huyện Ea H’Leo đã thực hiện việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành của tỉnh.

Ảnh: Tập huấn ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước cho cán bộ, công chức, viên chức huyện Ea H’Leo năm 2020.

Việc triển khai thực hiện tạo lập hồ sơ công việc ký số văn bản điện tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy đến cấp xã đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ của chính quyền quyết tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, loại bỏ việc xử lý công việc bằng hệ thống văn bản giấy. Đây chính là cơ sở quan trọng để hình thành nền kinh tế số, xã hội số, từ đó thúc đẩy mọi hoạt động được tiến hành nhanh, tiện lợi, chính xác, thông minh và minh bạch hơn./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện