Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2011 – 2020 (21/01/2021, 19:49)

 

Ngày 20/01/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, định hướng giai đoạn 2021 - 2030 và sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 18/4/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện Ea H’Leo có đồng chí Y Thắng Êban - Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các phòng ban thuộc huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Ảnh: Các đại biểu dự tại điểm cầu của huyện Ea H’Leo

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình CCHC, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành phần lớn các mục tiêu đề ra. Từ năm 2011 đến nay, tỉnh đã ban hành 659 văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết ngày 31-12-2020, có 1.318 văn bản được cập nhật trên hệ thống http://vbpl.vn/daklak để phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố 1.535 thủ tục hành chính (TTHC) ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ trên các lĩnh vực. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông được triển khai hiệu quả, đồng bộ ở cả 3 cấp chính quyền. Hệ thống dịch vụ hành chính công tích hợp Một cửa điện tử liên thông cung cấp 1.678 dịch vụ công trực tuyến, trong đó có 1.071 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời đề xuất các giải pháp để nâng cao Chỉ số CCHC của tỉnh Đắk Lắk trong thời gian tới. Trong đó tập trung cắt giảm, đơn giản hóa TTHC trong tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp; thực hiện hiệu quả hơn nữa dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; triển khai các mô hình điểm về ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC, phát triển dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đến người dân, doanh nghiệp hiệu quả, thiết thực phù hợp với tình hình chung của địa phương…

Ảnh: Điểm cầu 15 huyện, thị xã, thành phố

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị đánh giá cao những kết quả thực hiện công tác CCHC trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Để công tác CCHC đạt kết quả tích cực hơn, đồng chí yêu cầu các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương, quy định, các chỉ đạo của Chính phủ, bộ ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác CCHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Cùng với đó là tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra CCHC; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thực hiện các đề án, dự án cải cách TTHC, nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công; phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu về Chỉ số CCHC./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện