Hội nghị trực tuyến Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020 (22/10/2020, 11:50)

 

Ngày 21/10/2020, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến với điểm cầu 13 huyện, thị xã, thành phố Tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020. Dự Hội nghị tại điểm cầu của huyện Ea H’Leo có đồng chí Y Thắng Ê Ban - Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức, người trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ tại các phòng chuyên môn UBND cấp huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Ảnh: tại buổi tập huấn trực tuyến.

Tại Hội nghị các đại biểu được báo cáo viên đến từ Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước (Bộ Nội vụ), Sở Thông tin và Truyền thông giới thiệu những điểm mới về công tác văn thư quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư; Hướng dẫn quy trình xử lý văn bản điện tử; Triển khai Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025”; Quyết định số 1771/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2020-2025”; Demo quy trình xử lý văn bản điện tử trên Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (Idesk).

Thông qua hội nghị sẽ giúp các đại biểu cập nhật thêm văn bản mới quy định, hướng dẫn về công tác văn thư lưu trữ, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và địa phương./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện