Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2020 (27/01/2021, 15:46)

 

Chiều 25/01/2021, Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2021 tổng kết công tác sản xuất, kinh doanh năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo hiện có 4.813 ha cao su; trong đó 3.852 ha đang trong thời kỳ kinh doanh, còn lại là diện tích tái canh và kiến thiết cơ bản. Trong năm 2020, công ty đã khai thác 6.042 tấn mủ, đạt 106% kế hoạch của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao, năng suất bình quân đạt 1.568 kg/ha.

Năm 2020, đơn vị chế biến được 8.097 tấn mủ các loại, sản lượng tiêu thụ đạt 6.898 tấn, nộp ngân sách nhà nước hơn 18 tỷ đồng. Công ty hiện có 1.415 cán bộ, công nhân viên. Cùng với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, đơn vị đã chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thu nhập bình quân toàn công ty đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng.

Ảnh: Các cá nhân vinh dự nhận Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn mà ngành cao su phải đối mặt và tình hình thực tiễn của công ty, hội nghị đã đề ra một số chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh năm 2021; trong đó sản lượng khai thác 5.500 tấn, tiêu thụ 6.200 tấn. Bên cạnh đó, quản lý tốt chất lượng mủ nguyên liệu từ vườn cây về đến nhà máy và kiểm soát tốt quy trình công nghệ chế biến, bảo đảm chất lượng sản phẩm; đồng thời thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động, nhất là lao động người dân tộc thiểu số.
Ảnh: Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam trao tặng Bằng khen của Tập đoàn cho các tập thể của Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo.
Nhân dịp này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tặng Bằng khen cho 9 tập thể, 30 cá nhân, tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 17 cá nhân của Công ty TNHH MTV Cao su Ea H’leo đã có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và công tác chuyên môn; tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cấp cơ sở năm 2020.

Bộ NN-PTNT tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho 286 cá nhân thuộc Công ty./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện