Bộ Nội vụ công bố 3 mục tiêu đo lường sự hài lòng của người dân (22/04/2020, 14:05)

 

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân, cải thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp; nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo yêu cầu của cải cách hành chính và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ. Vừa qua, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 243/QĐ-BNV về Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020.

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Theo đó, Bộ Nội vụ xác định 3 mục tiêu cụ thể gồm: Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 được công bố, thông tin kịp thời, đầy đủ tới cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương trong cả nước; được các bộ, ngành, địa phương sử dụng hiệu quả trong năm 2020; Việc triển khai đo lường sự hài lòng năm 2020 được thực hiện đúng tiến độ thời gian, hiệu quả, có chất lượng tốt.

Để đạt được mục tiêu trên, Bộ Nội vụ yêu cầu thực hiện đúng nội dung, tiến độ, bảo đảm tiết kiệm, phù hợp với nguồn lực được phân bổ. Đồng thời, quá trình triển khai phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ nhằm đảm bảo kết quả chính xác, khách quan, có chất lượng. Việc triển khai và kết quả phải được thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, dễ tiếp cận, dễ sử dụng đối với mọi đối tượng.

Cũng theo Bộ Nội vụ, để thức hiện tốt kế hoạch đã đề ra, có 8 nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện trong năm 2020. Trong đó, đáng lưu ý, Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019, thời gian dự kiến vào tháng 4/2020.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ chủ trì nghiên cứu, xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công trong giai đoạn 2021 – 2030; kiểm tra bộ, ngành, địa phương về việc sử dụng chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và việc tự triển khai đo lường sự hài lòng giai đoạn 2017 – 2020; triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng năm 2020. Sau khi công bố kết quả, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thông tin, tuyên truyền và triển khai sử dụng Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 nhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công.

Đồng thời, đảm bảo người dân, tổ chức có nhận thức đủ về thực trạng cung ứng dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; giám sát tích cực, phản hồi ý kiến chính xác, khách quan về việc cung ứng dịch vụ công của cơ quan hành chính nhà nước và nhu cầu, mong đợi của bản thân đối với dịch vụ công.

Thông qua chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức để có giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng phục vụ và cung cấp dịch vụ hành chính cho người dân, tổ chức./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện