Đảng bộ huyện Ea H'Leo tích cực chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ các cấp (23/03/2020, 14:03)

 

Huyện ủy Ea H’Leo và các cấp ủy đảng trực thuộc đã và đang triển khai những bước chuẩn bị tích cực, chu đáo cho đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện.

Để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Huyện ủy Ea H’Leo đã phổ biến, quán triệt sâu rộng Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến các đồng chí Huyện ủy viên, Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị, cán bộ chủ chốt và Bí thư, Phó Bí thư 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Ảnh: Cấp ủy Chi bộ tổ dân phố 7, thị trấn Ea Drăng nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội.

Bên cạnh đó, các Chi bộ, Đảng bộ đã triển khai đầy đủ, đúng tiến độ và bảo đảm yêu cầu các văn bản của cấp trên về chuẩn bị và tổ chức đại hội. Từ tháng 9/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thành lập Ban Chỉ đạo đại hội, thành lập các tiểu ban văn kiện, nhân sự, phục vụ, bảo vệ và các bộ phận giúp việc khác.

Về công tác nhân sự, đã hoàn thành rà soát, bổ sung quy hoạch trình Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch cấp ủy và chức danh lãnh đạo, quản lý. Đối với cấp xã, thị trấn, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt bổ sung cấp ủy và các chức danh chủ chốt; bố trí sắp xếp cán bộ phòng, ban cấp huyện và bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn đã đương chức 2 nhiệm kỳ. Đồng thời, bổ sung ban chấp hành, ban thường vụ đối với chức danh công an xã chính quy tăng cường xuống xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Về thực hiện quy trình nhân sự, đã xây dựng Đề án cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và dự kiến các chức danh chủ chốt cấp huyện…

Từ 12/02 đến 20/02, Thường trực Huyện ủy Ea H’Leo đã tổ chức 3 Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo tại 12 đảng bộ xã, thị trấn. Qua kiểm tra cho thấy công tác chuẩn bị đại hội cấp cơ sở được thực hiện tốt; một số đơn vị đã tổ chức xong đại hội điểm và tiến hành rút kinh nghiệm nghiêm túc. Điển hình như Đảng bộ thị trấn Ea Drăng có 31 chi bộ trực thuộc đã hoàn thành đại hội từ ngày 01/3.

Theo ông Nguyễn Xuân Hoang, Bí thư Đảng ủy thị trấn Ea Drăng: “Được Huyện ủy Ea H’Leo chọn làm đại hội điểm, dự kiến được tổ chức vào ngày 08/4. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị trấn cơ bản hoàn tất, trong đó công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bảo đảm tỷ lệ nữ và người dân tộc thiểu số bằng hoặc cao hơn so với quy định. Về dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đã được hoàn thiện trên cơ sở xây dựng và đóng góp ý kiến của toàn thể đảng viên, lão thành cách mạng. Đặc biệt, bên cạnh củng cố, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, Đảng bộ thị trấn xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là xây dựng thị trấn Ea Drăng phát triển, văn minh, sạch đẹp”.

Ông Nguyễn Ngọc Hoàng - Phó Bí thư Huyện ủy cho biết: “Đảng bộ huyện Ea H’Leo có 4.187 đảng viên sinh hoạt tại 341 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở và 39 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy. Đến thời điểm này đã có 98 Chi bộ tiến hành đại hội, những Chi bộ còn lại sẽ hoàn thành trước 20/3. Đối với tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy sẽ hoàn thành đại hội trước 15/6, trong đó, Đảng bộ xã Cư A Mung thí điểm Đại hội bầu trực tiếp chức danh Bí thư cấp ủy”.Ảnh: Đảng bộ huyện Ea H'Leo tiếp tục xác định nông nghiệp là lĩnh vực chủ lực của địa phương.

Tại đại hội lần này, quy trình công tác cán bộ được Huyện ủy Ea H’Leo thực hiện chặt chẽ, kỹ càng, đội ngũ cán bộ ngày càng chuẩn hóa và có sự chuyển giao, nhiều đồng chí trong Thường vụ, Cấp ủy có tuổi đời trẻ nhưng có năng lực, đủ sức đảm đương nhiệm vụ. Dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa X trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI cũng được nghiên cứu, xây dựng chu đáo, khoa học và phù hợp với thực tiễn. Theo đó, đại hội sẽ tập trung phân tích, đánh giá tình hình của địa phương để xây dựng các giải pháp mang tính đột phá, cụ thể, có tính khả thi cao, tạo tiền đề cho sự đổi mới, phát triển của huyện. Nhiệm vụ xuyên suốt nhiệm kỳ tới là nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thúc đẩy phát triển toàn diện.

Trong Dự thảo báo cáo chính trị, Đảng bộ huyện xác định nông nghiệp là lĩnh vực chủ lực, do đó sẽ tập trung làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng hạ tầng, tăng cường liên kết tạo chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao. Bên cạnh đó, về công nghiệp, chú trọng kêu gọi, chọn lọc các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, năng lượng sạch, có hàm lượng công nghệ cao. Đối với ngành du lịch, sẽ tìm kiếm, thu hút đầu tư phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, trải nghiệm nông nghiệp./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện