Đắk Lắk thông báo số điện thoại đường dây nóng trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19 (23/03/2020, 13:58)

Ngày 18/3/2020, Sở Y tế Đắk Lắk ban hành Thông báo số 870/SYT-KHNVY về việc thông báo số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế trong tiếp nhận và xử lý nội dung liên quan đến dịch Covid-19, cụ thể như sau:

Ảnh: Minh họa nguồn internet

1. Số điện thoại đường dây nóng tuyến tỉnh:

- Sở Y tế: 0925107979

- Bệnh viên đa khoa Vùng Tây Nguyên: 02623.919009

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 0935848282

2. Số điện thoại đường dây nóng của các đơn vị y tế trên địa bàn:

- Bệnh viện Lao và bệnh phổi: 0964591818

- Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ: 0905419824, 0914333717

- Bệnh viện đa khoa  Khu vực 333: 0963571818,  0905368150,  0982829055,            0903567676, 0982989115, 0374546208

- Trung tâm y tế Buôn Ma Thuột: 0914032880, 0913777649

- Trung tâm y tế Thị xã Buôn Hồ: 0905.415754, 0905.646992, 0905.264859

- Trung tâm y tế huyện Ea Kar: 0769126999, 0947944636

- Trung tâm y tế huyện M'Đrắk: 0964.621.818

- Trung tâm y tế huyện Krông Ana: 0905172149, 0937524665

- Trung tâm y tế huyện Ea Súp: 0839724444

- Trung tâm y tế huyện Buôn Đôn: 0965041818

- Trung tâm y tế huyện Lắk: 0363645676

- Trung tâm y tế huyện Krông Pắc: 0913496710, 0983048665, 0982073066, 0913411675, 0916080447, 0935708769

- Trung tâm y tế huyện Krông Búk: 0262.360.775, 0932.621.888

- Trung tâm y tế huyện Cư M'gar: 0905364037

- Trung tâm y tế huyện Krông Năng: 0941474455, 0986365854

- Bệnh viện đa khoa  Thiện Hạnh: 0912 155 657, 0913 474 665

- Bệnh viện Trường Đại Học Tây Nguyên: 0934.756.756

- Bệnh viện đa khoa  Cao Nguyên: 0913487030, 0985753667

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình: 0939.868.283, 0946.641.040

- Bệnh viện Nhi Đức Tâm: 0914227025, 0907311255, 0905200523

Nguồn: Phi đen – Nhà Văn hóa. 

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện