Đài Truyền thanh và Truyền hình huyện Ea H’Leo thông báo Về lịch phát sóng phóng sự “Huyện Ea H’Leo 40 năm xây dựng và phát triển”. (27/03/2020, 08:05)

 

Thực hiện Kế hoạch số 114-KH/HU ngày 18/06/2019 của Ban thường vụ Huyện ủy về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020; Kế hoạch 120/KH- UBND, ngày 17/07/2019 về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm nay.

Nhằm ôn lại truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết của cán bộ ,  nhân dân các dân tộc huyện Ea H’Leo trong đấu tranh và xây dựng quê hương. Giới thiệu những thành quả trên các mặt công tác mà huyện Ea H’Leo đạt được sau 40 năm xây dựng và phát triển.

Được sự cho phép của huyện ủy, UBND huyện Ea H’Leo, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập huyện nhà ( 03/04/1980 và 03/04/2020)  ngày 03 tháng 2 năm 2020, Đài Truyền thanh và Truyền hình hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk sản xuất phóng sự:  “Huyện Ea H’Leo 40 năm xây dựng và phát triển”.

Hiện nay, phóng sự  đã  hoàn thiện nên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk sẽ phát phóng sự này trên sóng DRT, nhằm phụ vụ cán bộ và nhân dân huyện nhà. Thời gian phát sóng cụ thể như sau:

-Phát sóng lần thứ nhất vào lúc: 21h 50 phút, thứ 5 ngày 26 tháng 3 năm 2020

-Phát lần 2  vào lúc: 21h 05 phút, Chủ nhật ngày 29 tháng 3 năm 2020

-Phát lần 3 vào lúc: 10h 50 phút,  thứ 5 ngày 02 tháng 4 năm 2020.

-Thời lượng mỗi  lần phát sóng:  20 phút.

Vậy, Đài Truyền thanh và Truyền hình thông báo lịch phát sóng phóng sự: Huyện Ea H'Leo 40 năm xây dựng và phát triển trên sóng của với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Đắk Lắk để cán bộ, nhân dân huyện nhà biết và theo dõi/.

                                                       Lương Đình Thông

Các tin khác

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Đoàn Tử Minh - PCT UBND Huyện