Thứ hai , Ngày 24 Tháng 01 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 18/11/2021

Xã Ea Tir đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính

 

Trong thời gian qua, xã Ea Tir đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn, xem đây là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của cấp ủy đảng, chính quyền. Việc thực hiện cải cách hành chính đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân đến giao dịch các thủ hành chính tại địa phương.

Ông Đinh Xuân Hùng, Chủ tịch xã Ea Tir cho biết: “Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính hàng năm của huyện, Ủy ban nhân xã đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc cải cách hành chính gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương. Hiện nay, xã có 107 thủ tục hành chính trên 18 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết. Hàng năm xã đã tiến hành rà soát, đánh giá lại 107 thủ tục hành chính để kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền ban hành việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ thủ tục hành chính và quy định có liên quan không cần thiết, không phù hợp với các quy định pháp luật. Xã cũng đã hoàn thành việc chuyển đổi từ hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để nâng cao chất lượng, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính công phục vụ công dân”.

Để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, xã Ea Tir đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở phòng làm việc, trang thiết bị, đặc biệt là tại Bộ phận tiếp nhân và trả kết quả hồ sơ. Trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho cán bộ, công chức làm việc như: máy vi tính, máy in, máy scan, tủ đựng tài liệu, bàn ghế làm việc, bàn ghế phục vụ người dân đến giao dịch và bố trí thêm một máy vi tính phục vụ cho người dân đến thực hiện tra cứu, nộp hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến. 100% máy tính đã đưọc kết nối Internet, 100% cán bộ, công chức biết sử dụng phần mền quản lý văn bản, 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc. Xã còn bố trí 01 công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để tiếp nhận hồ sơ, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, phân loại các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện,… Bên cạnh đó, xã cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở về tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức để kịp thời chấn chính những cán bộ, công chức có tác phong làm việc chưa nghiêm túc, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân.

Nhờ triển khai đồng bộ trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đến giao dịch. Những thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã như: chứng thực, khai sinh, khai tử, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, đăng ký kết hôn,… được giải quyết ngay tại bộ phận một cửa trong thời gian ngắn nhất, nhiều thủ tục được giải quyết trước thời gian quy định. Người dân khi đến khi đến giao dịch luôn được cán bộ, công chức của xã tận tình hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả nhanh và đúng hẹn, không có vấn đề khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. Từ đầu năm 2021 đến nay xã Ea Tir đã tiếp nhận và quyết được 2.118 thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại địa phương hiện còn gặp nhiều khó khăn, trong đó chủ yếu là tỷ lệ phát sinh hồ sơ giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 còn thấp, người dân chưa mặn mà trong việc sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích để giao dịch thủ tục hành chính.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, thời gian qua, công tác cải cách hành chính ở xã Ea Tir đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo được sự hài lòng cho công dân khi đến giao dịch các thủ tục hành chính. Hiện nay, xã Ea Tir đang tích cực chỉ đạo, phối hợp tổ chức tuyên truyền về cải cách hành chính, trong đó chú trọng việc hướng dẫn người dân thực hiện các bước sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 để giao dịch hồ sơ hành chính, đặc biệt là người dân tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số, để từ đó từng bước làm thay đổi thói quen của người dân làm việc giao dịch thủ tục hành chính truyền thống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021./.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT.

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC