Thứ hai , Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 18/01/2022

Tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Sáng ngày 18/01/2022, Huyện ủy Ea H’Leo tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; đồng chí Nguyễn Ngọc Hoàng – Phó bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tong ket cong tac tuyen giao Huyen uy

Ảnh: Đ/c Nguyễn Ngọc Hoàng – Phó bí thư TT Huyện ủy, chủ trì hội nghị phát biểu khai mạc.

Năm 2021, Ban Tuyên giáo đã làm tốt công tác tham mưu cho Ban thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trên các lĩnh vực Tuyên giáo, đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Ban hành hơn 120 văn bản về công tác tuyên giáo; tổ chức 02 cuộc hội thảo về lịch sử Đảng bộ huyện Ea H’Leo giai đoạn 1945-2020; tổ chức thành công hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi huyện năm 2021. Kịp thời định hướng công tác tuyên truyền về các ngày Lễ lớn, các sự kiện, các đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, của huyện, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Công tác tuyên truyền, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật.

Bên cạnh đó, Ban tuyên giáo tích cực tham mưu cho Huyện ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, Mặt trận, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện; qua đó đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu. Hoạt động của báo cáo viên từ huyện đến cơ sở hết sức đều đặn và có chất lượng, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn ở địa phương; toàn huyện hiện có 240 báo cáo viên, trong đó có 30 báo cáo viên cấp huyện và 210 báo cáo viên cấp xã.

Tong ket cong tac tuyen giao Huyen uy 2

Ảnh: Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị đã thảo luận, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm của công tác tuyên giáo trong năm 2022, như: tiếp tục tham mưu cho cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tư tưởng tuyên truyền, văn hóa – văn nghệ, khoa giáo, lịc sử Đảng; tuyên truyền sâu rộng các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của tỉnh, huyện. Tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các phong trào thi đua yêu nước, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào xóa đói, giảm nghèo. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, chi bộ; tích cực tham gia xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Nguồn: Trường Ngữ – Đài TT TH

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC