Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta 14 chữ vàng “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; Thành công, thành công, đại thành công”.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở năm 2020

Sáng ngày 02/6/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ea H’leo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ ở cơ sở năm 2020.

Cảnh báo tình trạng đồng bào thiểu số bị lừa sổ đỏ

Để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt sổ đỏ, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai thí điểm mô hình “Kết nối Zalo an ninh - Bình yên cho mỗi gia đình”

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước được Chính phủ ban hành ngày 09/4/2020.

Mã số Bảo hiểm xã hội sẽ được sử dụng làm mã định danh y tế

Các cơ sở y tế sử dụng mã định danh y tế để liên kết thông tin sức khỏe của người dân với bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và các phần mềm thông tin y tế khác.

Đắk Lắk triển khai phần mềm “Hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP”

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan triển khai phần mềm theo dõi hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch Covid19.

Phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 25/5/2020, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2020

Sáng ngày 26/5/2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ea H’Leo tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị - nghiệp vụ cho cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2020.

Di chúc của Bác với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng

79 mùa xuân cuộc đời, hơn 60 năm hoạt động cách mạng phục vụ Tổ quốc và nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho nhân dân ta và thế giới hàng ngàn bài nói, bài viết.

Hành trình ra đi lịch sử của “Chàng thanh niên yêu nước” (05/6/1911 – 05/6/2020)

Vào ngày 5/6/1911, trên con tàu Amiral La Touche De Tréville từ Bến cảng Nhà Rồng thành phố Sài Gòn - Gia Định, chàng thanh niên tự giới thiệu là “Văn Ba” xin làm phụ bếp...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện