Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 893/QD-TTg, ngày 25/6/2020 phê duyệt Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

Hướng dẫn xác định chi phí thuê dịch vụ Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

Từ ngày 14/7/2020, Thông tư 12/2020/TT-BTTTT, ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) có hiệu lực thi hành.

Tích hợp, cung cấp dịch công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên  Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020

Nhằm đẩy mạnh hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các bộ, ngành, địa phương trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Những quy định về mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp căn cước công dân.

Ngày 22 tháng 06 năm 2020, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số: 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy...

Nhận diện chiếc bẫy vay tiền qua App với lãi suất gần 1000%/năm

Các công ty cho vay tiền qua app đa phần được điều hành từ người nước ngoài. Cho vay tiền qua app lãi suất 90%/tháng, thu lời hàng chục tỷ đồng...

Kế hoạch mở đợt cao điểm vận động nhân dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm

Nhằm tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; thực hiện nghiêm túc Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cảnh giác trước vấn nạn “Giấy tờ giả”

Xuất phát từ nhu cầu của một số người không muốn học, không muốn tốn thời gian nhưng lại muốn có bằng cấp để làm hồ sơ xin việc

Phòng Tư pháp tiếp tục phát hành 02 Tài liệu Hỏi – đáp tuyên truyền luật

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND huyện về triển khai công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn huyện

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy  trong ngành Giáo dục

Ngày 08/6/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 370/KH-BGDĐT triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục.

Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2020-2025

Nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông để đổi mới, hiện đại hóa hệ thống thông tin cơ sở phù hợp với xu thế chung của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện