Ea H’Leo có 144 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ea H’Leo, tính đến 6h00 ngày 15/10/2021 huyện Ea H’Leo có 144 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện.

Ea H’Leo có 141 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Ea H’Leo, tính đến 06h00 ngày 11/10/2021 huyện Ea H’leo có 141 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện.

Ea H’Leo có 136 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ea H’Leo, tính đến 6h00 ngày 08/10/2021 huyện Ea H’Leo có 136 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện.

Xã Ea Khăl dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế

Ngày 06/10/2021, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện ban hành Quyết định số 268/QĐ-ĐCĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế để phòng chống, dịch Covid-19 trên địa bàn xã Ea Khăl.

Ea H’Leo có 130 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ea H’Leo, tính đến 6h00 ngày 06/10/2021 huyện Ea H’Leo có 130 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh được xuất viện.

Dỡ bỏ phong tỏa cách ly y tế tại các địa điểm trên địa bàn UBND xã Ea Răl.

Ngày 04/10/2021, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Ea H’leo ban hành Quyết định số 267/QĐ-ĐCĐ về việc dỡ bỏ phong tỏa vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống Covid-19 trên địa bàn xã Ea Răl.

Thống kê và thực hiện cách ly người dân từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương

Thực hiện Công văn số 9532/UBND-KGVX, ngày 02/10/2021 về chuẩn bị tiếp nhận công dân từ tỉnh Đồng Nai trở về tỉnh Đắk Lắk

Ngày 01/10, Ea H’Leo có 06 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Ea H’Leo, tính đến 06h00 ngày 01/10/2021 huyện Ea H’leo có 06 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện.

Ngày 30/9, Ea H’leo có 03 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện Ea H’Leo, tính đến 06h00 ngày 30/9/2021 huyện Ea H’Leo có 03 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện.

Ea H’Leo có 05 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện ngày 29/9/2021

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ea H’Leo, tính đến 6h00 ngày 29/9/2021 huyện Ea H’Leo có thêm 05 bệnh nhân Covid-19 khỏi bệnh được xuất viện

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện