Thứ hai , Ngày 24 Tháng 01 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 16/11/2021

Nghị quyết 116/NQ-CP về hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động

 

Đứng trước những tác động nặng nề do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116/NQ-CP về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Nghị quyết 116/NQ-CP được ban hành với mục đích góp phần hỗ trợ người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, chống đứt gãy chuỗi cung ứng lao động và thiếu hụt lao động. Đồng thời hỗ trợ người sử dụng lao động giảm chi phí, nỗ lực thích ứng với trạng thái bình thường mới, duy trì sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho người lao động.

Ảnh: Nghị quyết 116/NQ-CP nêu rõ hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động phải thực hiện đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Chính phủ quyết nghị thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) như sau: 

(1) Hỗ trợ bằng tiền cho người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo Nghị quyết NLĐ sẽ được hỗ trợ một khoản tiền nhất định căn cứ vào thời gian đóng BHTN chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể mức hỗ trợ được thể hiện trong bảng sau: 

STT

Thời gian tham gia đóng BHTN

chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ

Mức hỗ trợ (đồng/người)

1

Dưới 12 tháng

1.800.000

2

Từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng

2.100.000 

3

Từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng

2.400.000 

4

Từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng

2.650.000 

5

Từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng

2.900.000 

6

Từ đủ 132 tháng trở lên

3.300.000 

 

Bảng: Mức hỗ trợ cho người lao động từ quỹ BHTN.

Nguồn kinh phí hỗ trợ lớn, tuy nhiên các đối tượng được hỗ trợ sẽ giới hạn trong phạm vi nhất định:

Một là, NLĐ đang tham gia BHTN tại thời điểm ngày 30/9/2021 (không bao gồm NLĐ đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Hai là, NLĐ đã dừng tham gia BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được lấy từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020, rơi vào khoảng 30.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện việc hỗ trợ NLĐ từ ngày 01/10/2021 và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12/2021.

(2) Giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Theo Nghị quyết 116/NQ-CP người sử dụng lao động được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những NLĐ thuộc đối tượng tham gia BHTN. Thời gian thực hiện giảm mức đóng là 12 tháng, kể từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 30/9/2022.

Việc hỗ trợ giảm mức đóng trên được áp dụng cho người sử dụng lao động quy định tại Điều 43 của Luật Việc làm đang tham gia BHTN trước ngày 01/10/2021. Tuy nhiên, các đối tượng sẽ không bao gồm cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên. 

(3) Hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả

Trong giai đoạn khó khăn, Nghị quyết nêu rõ việc hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp phải bảo đảm nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ và công bằng đối với NLĐ và người sử dụng lao động tham gia BHTN. Hỗ trợ NLĐ, người sử dụng lao động phải thực hiện đơn giản, kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch và hiệu quả, không áp dụng đối với đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Chính sách được đưa ra đặt trong cân đối tổng thể chung các nguồn lực của Nhà nước, các quỹ, các nguồn hỗ trợ khác. Có tính tới sự khác biệt và ưu tiên một số đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định để triển khai thực hiện các nội dung chính sách theo trình tự, thủ tục rút gọn. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, các địa phương triển khai Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh. 

Mặt khác, Bộ Tài chính sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, điều chỉnh dự toán thu, chi và chi phí quản lý BHTN theo quy định. Quy trình triển khai được thực hiện một cách tuần tự, có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, bộ phận liên quan, đảm bảo tiền sẽ đến tay NLĐ nhanh chóng và người sử dụng lao động được hỗ trợ kịp thời.

Nghị quyết 116/NQ-CP cho thấy sự quan tâm kịp thời, những nỗ lực không ngừng của Nhà nước ta nhằm chung tay khắc phục hậu quả và khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Qua đây thấy được lợi ích từ việc tham gia BHXH, BHTN đối với người lao động, các doanh nghiệp, tổ chức giúp doanh nghiệp chia sẻ rủi ro hiệu quả hướng tới mục tiêu cân bằng và ổn định lâu dài./.

Nguồn: Phương Dung - Nhà Văn hoá

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC