Thứ hai , Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 21/01/2022

Ngày 21/01/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Sol tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

 Ngày 21/01/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ea Sol tổ chức Hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

ngay 21

Ảnh: toàn cảnh Hội nghị

Năm 2021, Uỷ ban MTTQ xã Ea Sol đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng và triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra; Tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng vững chắc Khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19; tích cực tham gia cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công tác an sinh xã hội và các hoạt động vì người nghèo, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công được thực hiện có hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền vận động các cá nhân, doanh nghiệp được: 1,805 xuất quà tặng hộ nghèo, với tổng trị giá: 451,220,000đ. Triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” đến các ban vận động ở khu dân cư tổ chức thực hiện được 45,600,000đ/ 43,000,000 đạt và vượt kế hoạch UBMTTQ huyện giao. Công tác rà soát nhà siêu vẹo, dột nát cho hộ nghèo, hiện đã rà soát được 01 hộ khó khăn nhất. Mặt trận xã hỗ trợ nhà bị hỏa hoạn tại Buôn chứ với số tiền là 2.000.000 (hai triệu đồng). Đến nay toàn xã chỉ còn 211 hộ nghèo, 307 hộ cận nghèo, hộ nghèo giảm 8 hộ so với năm 2020. Vận động nhân dân ủng hộ Covid-19 trên địa bàn xã được 10.600.000đ.

Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua, phong trào đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, quan tâm đến gia đình khó khăn. Thực hiện tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em; ngày gia đình Việt Nam.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh tới các cấp chính quyền, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân. Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được quan tâm. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tín đồ, tăng ni, phật tử, đồng bào có đạo tham gia thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện Pháp lệnh dân chủ, qua đó phát huy dân chủ, nâng cao nhận thức của nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2022 UBMTTQ xã tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Vận động Nhân dân tích cực thi đua học tập, lao động sáng tạo, đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt nam, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch vững mạnh vì sự phát triển ngày càng giàu đẹp văn minh; tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam xã và BCTMT ở các Thôn – Buôn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

21 ngày

Tại hội nghị, đã khen thưởng cho 03 tập thể và 03 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2021./.

 

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VHTT

 

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC