Thứ năm , Ngày 30 Tháng 06 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 21/06/2022

Huyện Ea H'Leo đẩy mạnh về Chuyển đổi số

Từ thực tiễn triển khai chuyển đổi số thời gian qua, có thể coi năm 2020 là năm khởi động nhận thức về chuyển đổi số, năm 2021 là năm bắt đầu triển khai, trải nghiệm về chuyển đổi số trong bối cảnh đại dịch và năm 2022 là năm đẩy mạnh chuyển đổi số theo hướng lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện. Theo đó, UBND huyện Ea H’Leo tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số năm 2022 với định hướng xuyên suốt là “Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số. Do đó, UBND huyện Ea H’Leo đã kiện toàn Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số, ban hành các Chương trình, Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số vào hoạt động quản lý của các cơ quan Nhà nước ở địa phương.

chuyen-doi-so

Ảnh: Minh họa nguồn internet

Những kết quả đạt được trong phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số huyện Ea H’Leo thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc nâng cao năng lực quản lý Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính, tạo thuận lợi giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và doanh nghiệp, nổi bật như: Cổng thông tin điện tử huyện và Trang thông tin điện tử 12 xã, thị trấn cung cấp thông tin, tuyên truyền thường xuyên các hoạt động chuyên ngành, cải cách hành chính, quản lý nhà nước; hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến với 14 điểm cầu phục vụ công tác Hội nghị truyền hình trực tuyến từ Trung ương đến cấp xã, thị trấn; 100% cơ quan cấp huyện và UBND cấp xã, thị trấn có hệ thống mạng nội bộ; 100% cơ quan Nhà nước có kết nối Internet băng thông rộng; Phần mềm quản lý văn bản và điều hành tích hợp chữ ký số để phát hành văn bản điện tử ký số đảm bảo an toàn thông tin, đảm bảo tính pháp lý của văn bản trên môi trường mạng góp phần giảm thời gian, chi phí đi lại, giấy tờ của các đơn vị; thay đổi tác phong, lề lối làm việc từ giải quyết công việc dựa trên giấy tờ sang giải quyết trên môi trường điện tử, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động, giảm thời gian xử lý công việc của các cơ quan Nhà nước nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn; Hóa đơn điện tử được triển khai từ huyện đến xã, thị trấn; dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được người dân, doanh nghiệp quan tâm triển khai thực hiện…Ngoài ra, UBND huyện Ea H’Leo đã ký hợp tác thỏa thuận về chuyển đổi số với VNPT Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 để đẩy mạnh chuyển đổi số.

Bên cạnh đó, UBND huyện Ea H’Leo xây dựng các hệ thống thông tin, báo cáo kết nối với hệ thống báo cáo của tỉnh; các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước như: phần mềm đo đạc bản đồ trích lục đất đai; phần mềm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; phần mềm quản lý ngân sách tại phòng Tài chính – Kế hoạch; phần mềm Quản lý cán bộ, giáo dục, quản lý học sinh, quản lý thư viện, quản lý công chức, viên chức, quản lý văn bản hành chính, phần mềm phổ cập giáo dục… UBND huyện Ea H’Leo cũng tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; đảm bảo an ninh bảo mật, an toàn thông tin; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về việc ứng dụng các công nghệ số phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và xử lý công việc ngày càng được nâng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Ea H’Leo còn những tồn tại, hạn chế, đó là: Hạ tầng CNTT còn chưa được đồng bộ, các nền tảng ứng dụng còn chưa được tập trung, dẫn đến khó khăn trong việc khai thác, chia sẻ thông tin. Nguồn nhân lực có trình độ về lĩnh vực CNTT còn ít, tỷ lệ qua đào tạo chuyên sâu chưa cao; Một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm và chỉ đạo quyết liệt đối với công chức tại bộ phận một cửa của huyện và các xã, thị trấn để thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3 và 4 và thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống iGate của tỉnh theo đúng quy định…

Nhằm đẩy mạnh phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, thời gian tới UBND huyện Ea H’Leo tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT và đào tạo, bồi dưỡng cho các công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhằm phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, địa phương sẽ sử dụng hiệu quả việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tập trung đưa các sản phẩm nông nghiệp đạt chuẩn lên các sàn thương mại điện tử, triển khai phần mềm quản lý văn bản cho các doanh nghiệp kết nối liên thông với hệ thống quản lý văn bản của chính quyền,  triển khai thanh toán phí, lệ phí dịch vụ hành chính công không dùng tiền mặt, Thiết lập mạng lưới công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số đến các xã, thị trấn với phương châm lấy người dân làm trung tâm, toàn dân và toàn diện và định hướng xuyên suốt là “Đưa hoạt động của người dân, doanh nghiệp lên môi trường số”.

Nguồn: Thương Tín – Phòng VHTT

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC