Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 09/07/2024

Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 9/7/2024, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Ea H’Leo có đồng chí Bun Thó Lào – Tỉnh ủy viện - Bí thư Huyện uỷ, các đồng chí là Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện uỷ, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí lãnh đạo UBMTTQ VN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, các đồng chí lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện uỷ, các Phòng, ban chuyên môn thuộc HĐND, UBND huyện, Uỷ viên ban Kiểm tra Huyện uỷ, Trung tâm Chính trị, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện uỷ, các báo cáo viên và lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ VN các xã, thị trấn.

nga 011

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ea H’Leo

Tại hội nghị, các đại biểu xem phim tài liệu “Đạo đức cách mạng là gốc, là nền tảng của người cách mạng”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới và hướng dẫn thực hiện Quy định. Theo đó, Quy định số 144 đã nêu rõ 5 chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới gồm: yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Đồng thời, nêu rõ 19 tiêu chí đánh giá việc thực hiện chuẩn mực và 5 mối quan hệ, các nghĩa vụ, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong các mối quan hệ đó.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng được đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (Chỉ thị 35 mới). Theo đó, Bộ Chính trị chỉ đạo cần tiếp tục chấn chỉnh và đổi mới mạnh mẽ về công tác cán bộ và đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác tổ chức và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; 4 nội dung của đại hội đảng bộ các cấp; chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận các dự thảo văn kiện; chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy. Chỉ thị 35 mới cũng nêu rõ những điểm mới của nội dung chỉ thị; những điểm mới trong phụ lục đính kèm.

Đồng chí Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Chỉ thị số 35-CT/TW là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, cấp ủy các cấp và đề cao vai trò, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu theo quy định, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao, thận trọng từng bước, “làm đến đâu chắc đến đó”, cần có cơ chế, tiêu chí sàng lọc hiệu quả để không bỏ “sót” những người thật sự có đức, có tài.

Qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Quy định và Chỉ thị. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung của Quy định và Chỉ thị; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai cụ thể hóa các văn bản trên phù hợp với chức năng, nhiệm vụ để thực hiện có hiệu quả Quy định, Chỉ thị của Bộ Chính trị./.

                                                                        Nguồn: Hoàng Nga - Đài TTTH huyện

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang