Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 24/06/2024

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung 02 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều ngày 24/6/2024, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị trực tiếp và trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt nội dung 02 tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tại điểm cầu huyện Ea H’Leo, đồng chí Bun Thó Lào, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

h1

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt tư tưởng về nội dung 02 tác phẩm: “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của GS.TS Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tác phẩm “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2024) của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có 03 phần chính. Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng Niền nam, thống nhất đất nước. Phần thứ hai: Đảng ta lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh, tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng đất nước ta ngày càng to đẹp hơn. Phần thứ ba” Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Là tác phẩm rất quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt cả về lý luận và thực tiễn, trở thành nội dung của đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị nhằm khơi dậy niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; củng cố niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng quang vinh, vào công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nội dung gồm ba phần: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”. Tác phẩm có giá trị vô cùng to lớn bởi đây là công trình đầu tiên mang tính hệ thống, tập hợp những phát biểu, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao.

h2

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Thông qua việc quán triệt học tập các nội dung cốt lõi của 2 tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, góp phần tạo sức lan tỏa, sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật của Nhà nước, đồng thời khẳng định sự kiên định, kiên trì con đường độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng./.

                                         Nguồn: Hoàng Nga – Đài TTTH

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang