Thứ ba, ngày 23 tháng 07 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 05/07/2024

Hội nghị sơ kết giao ước thi đua thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện Ea H’Leo

Chiều ngày 4/7/2024, UBND huyện Ea H’Leo tổ chức Hội nghị sơ kết giao ước thi đua thực hiện Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND huyện Ea H’Leo về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, ngày 16/3/2021 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đổi mới hình thức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Thị Hà Giang - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Văn Hà - Chủ tịch UBND huyện chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

nga 1

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

Sau 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 05 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đổi mới hình thức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, dưới sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, huyện Ea H’Leo đạt được một số kết quả bước đầu khả quan. Cụ thể, đã xây dựng được 16 mô hình ứng ụng công nghệ cao, 25 mô hình liên kết chuỗi giá trị, sự hình thành và phát triển các mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị đang dần khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển nông nghiệp và trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng cao hiệu sản xuất của huyện. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện có 20 hợp tác xã nông nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp, 11 sản phẩm được công nhận 3 sao, 4 sao, đề nghị cấp mã số vùng trồng cho 32 mã với tổng diện tích 870 ha và đã được cấp 11 mã với diện tích 384 ha, gồm: sầu riêng, chuối, xoài, có 455,3 ha gồm cà phê, mắc ca, sầu riêng, cây ăn quả được cấp chứng nhận VietGAP. 10/19 trang trại chăn nuôi áp dụng công nghệ cao đạt 52,6%, Nghị quyết đề ra 50%, toàn huyện có  05 vùng/khu vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tại hội nghị, với mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn huyện, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và các Hợp tác xã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được cũng như khó khăn, vướng mắc, kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp kiến nghị để triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

nga 3

Ảnh: Đồng chí Bùi Thị Hà Giang, Phó Bí thư Thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bùi Thị Hà Giang, Phó bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những kết quả mà UBND huyện đạt được trong 03 năm thực thiện Nghị Quyết số 05-NQ/HU ngày 16/3/2021 của Huyện uỷ về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đổi mới hình thức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị trên địa bàn huyện Ea H’Leo, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, yêu cầu các phòng, ban thuộc UBND huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện các mô hình đã đăng ký trong giao ước thi đua, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà Nghị quyết 05 của huyện ủy đã đề ra, tiếp tục tham mưu hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm OCOP…

nga 2

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Hà  - Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận Hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị ông Nguyễn Văn Hà  - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ kế hoạch và tình hình thực tế, tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản của Đảng, Nhà nước về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, đổi mới tư duy về các hoạt động ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục tham mưu hỗ trợ các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất theo các tiêu chuẩn VietGAP, hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ các sản phẩm OCOP, hỗ trợ bao bì, nhãn mác đối với các sản phẩm được công nhận từ 3 sao trở lên. Căn cứ vào Giao ước thi đua mà UBND các xã đã đăng ký, xây dựng dự toán năm 2025 đối với các mô hình chưa thực hiện ngay từ bây giờ để tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành trong năm 2025. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trân quan tâm hơn nữa đến công tác phát triển các HTX nông nghiệp, các sản phẩm OCOP cả về số lượng và chất lượng. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép các nguồn vốn, lựa chọn các các hộ dân được thụ hưởng từ các chương trình một cách phù hợp; cần quan tâm hơn nữa đến các hộ nghèo, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhằm hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra../.

                                                                                        Nguồn: Hoàng Nga – Đài TTTH

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang