Thứ sáu, ngày 14 tháng 06 năm 2024
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 26/04/2024

Đồng chí Đào Duy Tùng với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc

Đồng chí Đào Duy Tùng sinh ngày 20 tháng 5 năm 1924 tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh thành phố Hà Nội trong một gia đình nhà nho yêu nước. Năm 1944, thanh niên Đào Duy Tùng tham gia hoạt động cách mạng.

T

Tháng 4/1945, đồng chí lãnh đạo phong trào Việt Minh tại xã. Cách mạng Tháng 8 năm 1945, đồng chí đã cùng các đồng chí địa phương lãnh đạo nhân dân cướp chính quyền. Tháng 9/1945, đồng chí là cán bộ huyện được cử đi thành lập chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng ở các xã trong huyện Đông Anh. Cũng trong tháng 9 năm 1945, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương.

Ngày 3/9/1945, Chi bộ đảng Cổ Loa được thành lập. Đồng chí Đào Duy Tùng được chỉ định làm Bí thư chi bộ. Tháng 6/1946, đồng chí Đào Duy Tùng là Thường vụ Huyện ủy, chủ nhiệm Việt Minh huyện Kim Anh, tỉnh Phúc Yên. Tháng 02/1947, đồng chỉ là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Anh, tỉnh Phúc Yên, sau đó được điều về phụ trách Ban Tuyên huấn Tỉnh ủy Phúc Yên.

Tháng 9/1948, Đồng chỉ là Thường vụ Tỉnh ủy Chủ nhiệm Tỉnh bộ Việt Minh tỉnh Phúc Yên. Tháng 7/1949, Đồng chỉ là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phúc Yên

          Tháng 02/1950, Đồng chỉ Đào Duy Tùng được điều về công tác ở Khu ủy, rồi được cử về làm Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng. Thời kỳ chiến dịch Biên giới, đồng chí làm Phó trưởng ban huy động dân công. Tháng 9/1951, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng.

Tháng 01/1953, đồng chỉ được giao nhiệm vụ hoạt động trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận và được cử đi học tại trường lý luận Mác-Lê nin ở Trung Quốc sau đó làm công tác hướng dẫn học tập của Nhà trưởng.

          Tháng 5/1955, đồng chỉ về công tác tại Ban tuyên giáo Trung ương Đảng; Tháng 01/1956, là Phó vụ trưởng, rồi Vụ trưởng vụ Huấn học Ban Tuyên giáo TW.

Tháng 12/1962, đồng chí được cử làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng. Tháng 8/1965, đồng chỉ Đào Duy Tùng kiêm chức Tổng biên tập Tạp chí Học tập (nay là tạp chí Cộng sản - cơ quan nghiên cứu lý luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng), sau đó đồng chí làm Phó trưởng ban tuyên huấn Trung ương, kiêm Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

 Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12/1976), đồng chỉ được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 11/1980, đồng chí được cử làm Viện trưởng Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê nin.

Tháng 11/1981, đồng chỉ được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V (3/1982), đồng chỉ được bầu lại vào Ban chấp hành trung ương Đảng, được phân công làm Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI (12/1986), đồng chỉ được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Trung ương bầu làm Ủy viên Dự khuyết Bộ chính trị. Bí thư Trung ương Đảng, phân công phụ trách công tác tư tưởng và khoa giáo. Tháng 5/1988, đồng chỉ được bầu làm Ủy viên Bộ chính trị.

 Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII (6/1991), đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương bầu làm Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, phân công làm Thường trực Ban bí thư và Thường trực Bộ chính trị (từ tháng 01/1994 - 6/1996)

Từ Đại hội IV đến Đại hội VIII, đồng chí Đào Duy Tùng được phân công là Thành viên của Tổ biên soạn - Biên tập các văn kiện Đại hội, là Thường trực Ban soạn thảo Cương lĩnh chính trị và chiến lược kinh tế, xã hội được Đại hội VII thông qua.

 Từ 1986 - 1996, đồng chỉ là Chủ tịch Hội đồng biên soạn bộ giáo trình chuẩn về Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Hồ chí Minh theo tỉnh thần đổi mới; Là chủ tịch hội đồng xuất bản Mác Ăng ghen toàn tập, Lênin toàn tập, Hồ Chí Minh toàn tập, Văn kiện Đảng toàn tập.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Đào Duy Tùng luôn tỏ rõ đức tính khiêm nhường, trung thực, giàu lòng vị tha, nhân hậu, đức độ, gắn bó mật thiết với Nhân dân, sống giản dị, nghĩa tình, gần gũi với mọi người và tinh thần hăng hái làm việc tới hơi thở cuối cùng. Trong công việc, Đồng chí luôn phát huy dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của mọi người, đặt niềm tin vào đồng chí, đồng nghiệp, đã giao việc cho ai thì tin tưởng, động viên, tạo điều kiện và sâu sát đôn đốc, kiểm tra kết quả công việc.Cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú, sôi nổi, ở bất cứ đâu, trong bất cứ hoàn cảnh, cương vị nào, đồng chí Đào Duy Tùng luôn thể hiện tinh thần trung kiên, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Bảy mươi tư năm tuổi đời, hơn năm mươi năm hoạt động cách mạng liên tục; bằng tầm nhìn chiến lược, bản lĩnh chính trị và kinh nghiệm hoạt động cách mạng phong phú, dạn dày, đồng chí Đào Duy Tùng đã có những đóng góp lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Đồng chí đã nêu gương sáng về người chiến sỹ cộng sản kiên trung, một nhà lãnh đạo cao cấp tài năng, đổi mới, của Đảng, có nhiều cống hiến xuất sắc trên mặt trận tư tưởng, lý luận; một tấm gương về đạo đức cách mạng cao đẹp. Ở đồng chí Đào Duy Tùng, niềm tin lý tưởng cách mạng luôn dựa trên nền gốc đạo đức vững chắc và một tầm trí tuệ cao, suốt đời phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Với những đóng góp to lớn ấy, Đồng chí đã được Đảng và Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Hồ Chí Minh, Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng, là dịp để chúng ta tôn vinh những cống hiến, đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; qua đó giáo dục chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tự lực, tự cường, lòng tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng vẻ vang; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân tích cực thi đua hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra./.

                                                        Nguồn: Kim Ngân- Nhà Văn hóa

Nguồn Tin:
In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC

ipv6 ready
Chung nhan Tin Nhiem Mang