Thứ hai , Ngày 23 Tháng 05 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 20/01/2022

Đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân trong huyện đón mừng năm mới 2022 và vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm; tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Nhằm giúp các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức đầy đủ, sâu sắc lịch sử vẻ vang 92 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam, nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật, các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Ban Tuyên giáo Huyện ủy định hướng công tác tuyên truyền và đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau:

dang

Theo đó, nội dung tuyên truyền ý nghĩa Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); những mốc son chói lọi của Đảng Công sản Việt Nam qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng vẻ vang 92 năm của Đảng, nhất là 36 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.

Tuyên truyền kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với triển khai Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với trọng tâm là kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá””; Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm...

Tuyên truyền Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nhâm Dần năm 2022, các giải pháp của Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp nhằm chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; tạo khí thế, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19, kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục tuyên truyền Chỉ thị số 16 -CT/TU, ngày 25/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới”; Kế hoạch số 190/KH-UBND, ngày 25/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện “về thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ea H’Leo”; Kế hoạch số 443-KH/BCĐ, ngày 29/12/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 huyện “về đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới”, phản ánh kịp thời những nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành các cấp trong chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương mình phụ trách trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Tuyên truyền Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội”; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ hội, vui Xuân với hình thức phù hợp, bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá các dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào các dân tộc gắn với thực hiện nghiêm túc các quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh COVID-19; không tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 tại các huyện, thị xã, thành phố nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo an toàn sức khỏe cho cộng đồng; đồng thời, dành nguồn lực để tập trung công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo Tết cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh theo quy định, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết.

Tuyên truyền các hoạt động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, ban, ngành đoàn thể các cấp tổ chức thăm hỏi, chúc Tết thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng đang ở tuyến đầu chống dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, vùng khó khăn, khu cách ly tập trung, bệnh viện, cơ sở y tế…

Tuyên truyền, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần “tương thân, tương ái” hỗ trợ, đùm bọc nhau vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; biểu dương những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và đồng bào các dân tộc trong tỉnh mỗi dịp Tết đến Xuân về; ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; phê phán những hành vi trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết nguyên đán.

Phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong dịp Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VHTT

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC