Thứ năm , Ngày 30 Tháng 06 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 15/06/2022

Đảng ủy xã Ea Wy tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022

Ngày 15/6/2022, tại Nhà văn hóa xã Ea Wy, Đảng ủy xã tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc".

Dang uy xa Ea Wy to chuc hoc tap, quan triet chuyen de nam 2022 1

Toàn cảnh hội nghị

 Khai mạc hội nghị đồng chí Phạm Văn Thời - Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy nhấn mạnh:Việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân. Qua đó tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe truyền đạt chuyên đề năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc". Trong đó có 02 phần chính: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và phần Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc. Trong đó nhấn mạnh một số kết quả và kinh nghiệm trong việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc qua các thời kỳ cách mạng, mục tiêu, giải pháp xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc; Một số giải pháp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Đắk Lắk giàu đẹp, văn minh, bản sắc.

Dang uy xa Ea Wy to chuc hoc tap, quan triet chuyen de nam 2022 2

Đồng chí Phạm Văn Thời - Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy phát biểu khai mạc.

Đồng thời hội nghị đã nghe đồng chí Bế Đình Anh, Phó Bí thư Đảng ủy xã, thông qua nghị quyết số 06 của bộ chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết số 09 của bộ chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nghị quyết số 10 của bộ chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

Nguồn: Hoài Nam - Đài TT TH huyện.

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC