Thứ hai , Ngày 24 Tháng 01 Năm 2022
Thống kê hồ sơ
Bình Chọn
Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ tiếp nhận hồ sơ ?
THỐNG KÊ TRUY CẬP

Hôm nay:

Hôm qua:

Trong tuần:

Tất cả:

Cập nhật lúc: 13/01/2022

92 mùa xuân có Đảng

Từ bao đời nay, trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam, mùa xuân tượng trưng cho sức mạnh, sự trẻ trung và những điều tốt đẹp nhất, “Một năm khởi đầu từ mùa xuân” và cách mạng Việt Nam cũng khởi đầu vào mùa xuân. Ngày 03/02/1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời như một vầng dương tỏa sáng, như ngọn đuốc với những ánh hào quang xua đi đêm dài nô lệ của dân tộc, và mãi mãi soi đường dẫn lối, đưa con thuyền cách mạng đến bến bờ vinh quang.

TT ngay thanh lap dang 2022

92 năm kể từ ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước nồng nàn, ý chí quật cường của cả dân tộc đã được khơi dậy, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn đưa cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao thác ghềnh, gian nan, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, mở ra trang sử vàng cho đất nước “nở hoa độc lập, kết trái tự do. Cách mạng tháng Tám thành công và thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã thể hiện tầm vóc vĩ đại của Đảng ta trong chiến tranh cách mạng. Tầm vóc vĩ đại của Đảng còn được thể hiện rõ nét trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; Đảng lãnh đạo toàn dân tiến hành công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đất nước ta đang chuyển mình và có những bước phát triển mạnh mẽ: Những đô thị cũ được hiện đại hóa; những đô thị mới đầy sức trẻ mọc lên; những đường quốc lộ mới dọc ngang đất nước; những khu công nghiệp, những cánh đồng lúa trải rộng; những rừng cao su bạt ngàn; những mùa cà phê chín đỏ bội thu...Đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay là do trong suốt chặn đường lãnh đạo cách mạng 92 năm qua, Đảng ta luôn kiên định con đường độc lập dân tộc và Chủ nghĩa xã hội,  dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào mùa xuân và đã mang đến cho dân tộc Việt Nam những mùa xuân bất tận. Đảng là biểu tượng của mùa xuân, và trong tràn ngập sắc xuân có lồng lộng sắc cờ hồng của Đảng. Mừng Đảng cộng sản quang vinh, mừng xuân Nhâm Dần 2022, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trên địa bàn huyện Ea H’Leo cùng với đồng bào cả Nước càng tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, càng quyết tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tự lực tự cường, khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong mỗi cá nhân, kết tinh sức mạnh nội lực to lớn trong toàn dân vượt qua những khó khăn trước mắt và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Ea H’Leo lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đăk Lăk lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và tiếp tục vững bước trên con đường mà Bác Hồ đã chọn, con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội./.

Nguồn: Phương Dung – Nhà văn hóa

In Gửi Email

CÁC CHUYÊN MỤC KHÁC