Tiếp nhận, đón công dân của tỉnh Đắk Lắk từ thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (09/09/2020, 08:15)

 

Ngày 05/9/2020, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh ban hành Kế hoạch số 77/KH-BCĐ về việc tiếp nhận, đón công dân của tỉnh Đắk Lắk từ thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về nơi cư trú do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ảnh: minh họa nguồn internet.

Nhằm mục đích bảo đảm tất cả công dân Đắk Lắk đang làn việc, học tập, lao động, thăm thân, du lịch tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về, đã đăng ký và đủ điều kiện được tiếp nhận, đón về địa phương và thực hiện các biện pháp phòng chống theo quy định. Quá trình thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn trong việc tiếp nhận, đưa đón công dân về địa phương; tuân thủ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Việc thực hiện phải được thống nhất chỉ huy, phân công, phối hợp kịp thời, chủ động, hiệp đồng chặt chẽ giũa các cơ quan, lực lượng có liên quan.

* Các trường hợp tiếp nhận và địa điểm cách ly

Các trường hợp tiếp nhận: công dân tỉnh Đắk Lắk đang tạm trú tại thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về tỉnh Đắk Lắk, đã đăng ký (số lượng tính đến 14h00 ngày 03/9/2020 là 453 người).

Địa điểm tập trung, tiếp nhận: Quảng trường 29/3 đường 2/9 thành phố Đà Nẵng.

Địa điểm thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh Đắk Lắk: các trường hợp sau khi trở về từ Đà Nẵng sẽ được cách ly tập trung 14 ngày tại các địa điểm sau:

Ký túc xá phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk.

Ký túc xá Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên.

Khách sạn Biệt Điện (người cách ly tự nguyện chi trả kinh phí)./.

Nguồn: Tuyết Mai – Phòng VH&TT   

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN EA H'LEO, TỈNH ĐẮK LẮK

Địa chỉ : 22 Điện Biên Phủ, TT. Ea Drăng, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phone: 0262 3 777 752 Fax: 0262 3 777 752

Trưởng ban biên tập: Ông Phạm Văn Khôi - PCT UBND huyện